• MI.BOGOHO MI.BOGOHO
  המבצע מסתיים בקרוב!
  מבצע Freestyle

  ן'גיוורונב עצבמ

  החנה 50%

  הגלפהה ימד לע ,ינשה עסונל

לזמן מוגבל בלבד, תוכלו לקבל הנחה של %50 על מחיר השייט של האורח השני בחדר ב<יותר מ-300 הפלגות! כדי לעמוד בתנאים הזמינו כל קטגוריה חוץ מקטגוריות 'X' (קטגוריות IX‏, OX‏, BX ו-MX אינן כלולות). כשאורח אחד משלם חצי מחיר, למה לא לשדרג לחדר עם מרפסת וליהנות מכל הנופים?

אל תפספסו את המבצע הזה – הזמינו היום עם פיקדונות 2 ב-1!
תנאים


רכשו שייט לאורח ראשון וקבלו את האורח השני בחצי מחיר בהפלגות נבחרות

 • המבצע לא חל על הקטגוריות IX, OX, BX או MX.
 • המבצע לא חל על חדרים בקטגוריית סטודיו.
 • ההנחה ניתנת על דמי ההפלגה ותעריפים ללא עמלות.
 • המבצע הוא להזמנות FIT פרטניות חדשות.
 • ניתן להעביר הזמנות FIT פרטניות חדשות מזכות לתוך קבוצה ספקולטיבית קיימת ונכללות במניין הזכאות לקרדיטים של מדריך הסיור.
 • קרדיט לטיולים יוקצו על בסיס סכום ממוצע שישולם לקטגוריה שהוזמנה הכי הרבה כולל תעריפי הנחה לאורח 2 שני.
 • המבצע אינו תקף לקבוצות מתחום התיירות או מפעילי טיולים ולא ניתן להחשיב אותו כתעריף קבוצתי.
 • נוסעים יחידים המשלמים 200% ממחיר הפלגה זכאים להשתתף במבצע.
 • לא כולל מסים ממשלתיים, עלויות ודמי נמל, חיובי שירות אופציונליים על הסיפון ו/או דמי שירות.
 • דמי ביטול חלים גם כן בהתבסס על תאריך ההזמנה\ההפלגה; לפיכך נורוויג'ן קרוז ליין ממליצה בחום לרכוש ביטוח לכל ההזמנות.
 • לא חל על תאריכי הפלגות שכר וסוגי קבוצות: CMI OP EVENT, CMI OP LG EVENT, INCREG & INCLARGE
 • זהו מבצע לשייט בלבד. מבצע זה אינו חל על החלק היבשתי בטיול שייט או על חבילות משולבות.
 • מספר המקומות מוגבל והמבצע עשוי להסתיים בכל עת.
 • המבצע והאפשרות לשלבו עם מבצעי קידום אחרים כפופים לשינוי בכל עת בהתאם לשיקול דעתה של נורוויג'ן קרוז ליין. עשויות לחול מגבלות נוספות.
 • המבצע תקף עבור NCL INTL‏, AUSTRALIA‏, NCL BRAZIL‏, NCL ASIA ו-NCL MEA בלבד.