תנאי השימוש במבצע בלעדי לחברי מועדון NCL
נקודת מועדון NCL נוספת עבור כל לילה
ועד 100$ בקרדיט לשימוש באוניה עבור כל חדר


חלון ההזמנות: 01 באוקטובר, 2018 - 30 בנובמבר, 2018 11:59אחה"צבערב שעון החוף המזרחי (EST)


קרדיט לשימוש באונייה:
סטודיו / חדר פנימי / נוף לים: קרדיט לשימוש באונייה בסך 50 דולר ארה"ב לחדר.
חדר עם מרפסת ומעלה: קרדיט לשימוש באונייה בסך 100 דולר ארה"ב לחדר.


קוד המבצע: LATITUDE


תנאים

המבצע אינו חל על קטגוריות IX ,OX ,BX או MX (קטגוריות הפליגו למרחקים).
המבצע תקף עבור אורחים מספר 1 ו-2 בהזמנה בלבד.

המבצע הוא להזמנות FIT פרטניות חדשות.
ניתן להעביר הזמנות FIT פרטניות חדשות מזכות לתוך קבוצה ספקולטיבית קיימת ונכללות במניין הזכאות לקרדיטים של מדריך הסיור.
ההצעה אינה ניתנת לשילוב במחירי בלוק קיימים לקבוצות. המבצע לא לא תקף עבור קבוצות חדרים.
על מנת לנצל את ההצעה הזו ולהבטיח שיהנה מהטבות חברי מועדון NCL על הסיפון, על האורח להצטייד במספר חבר המועדון שלו בעת ההזמנה.
כדי להיות זכאי, על האורח להיות חבר רשום במועדון NCL ובעל לפחות שייט אחד עם נורוויג'ן קרוז ליין בעבר.
נקודה נוספת ללילה, לכל אדם בהזמנה.
ההטבה תקפה לחברי מועדון NCL בכל הרמות: ארד, כסף, זהב, פלטינה, פלטינה פלוס או אמבסדור.
לאחר שהשייט יסתיים, נקודות חברי מועדון NCL יתווספו.
מבצע קרדיט לשימוש באונייה הוא לחדר, בהתבסס על קטגורית החדר שהוזמנה, בדולר ארה"ב וותקף לאורח ה-1 וה-2 בהזמנה.
כל פריט שייצרך מעבר להטבות המבצע יהיה באחריות האורח לפי התעריפים הרגילים.
לקרדיט לשימוש באונייה אין ערך כספי והוא אינו ניתן להעברה. לא ניתן לשימוש לתשלום דמי שירות באונייה, לפעילויות שנרכשו מראש או לעסקאות מטבע חוץ.
יחידים המשלמים 200% זכאים לשוויו המלא של הקרדיט לשימוש באונייה.
לא חל על תאריכי הפלגות צ'רטר וסוגי הקבוצות: CMI OP EVENT, CMI OP LG EVENT, INCREG ו-INCLARGE.
ההנחה תקפה עבור כל המשרדים.
המבצע תקף עבור AUSTRALIA, NCL ASIA, NCL BERNE, NCL BRAZIL, NCL FRANKFURT, NCL INTL, NCL LONDON, NCL MIAMI ו-NCL OSLO
זהו מבצע לרמות נמוכות.

הודעה חשובה: נורוויג'ן קרוז ליין שומרת לעצמה את הזכות לגבות תוספת דלק ללא הודעה מוקדמת אם מחיר הסגירה של West Texas Intermediate Fuel יעלה מעל 65.00$ לחבית ב-NYMEX (בורסת הסחורות של ניו יורק). במקרה שתיגבה עמלת דלק, ההחלטה האם להחיל אם להחיל את התשלום הנוסף להזמנות קיימות או חדשות תהיה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של נורוויג׳ן קרוז ליין, בין אם הזמנות אלה שולמו במלואן ובין אם לאו. תוספות חיוב שכאלה אינן נכללות בתעריף השייט. החיוב על תוספת הדלק לא יעלה על 10.00$ לנוסע ליום. ההצעה נתונה לשליטה, הינה תקפה על בסיס מקום פנוי, עשויה להשתנות ללא הודעה מוקדמת, עשויה להימשך בכל עת, ותוחל על הפלגות מסויימות. הצעה לשילוב עם הצעות קידום מכירות אחרות עשוייה להשתנות בכל עת לפי שיקול דעתה של נורוויג'ן קרוז ליין. עשויות לחול מגבלות נוספות. נורוויג'ן קרוז ליין אינה אחראית על שגיאות דפוס או השמטות. רישום לספינות: איי הבאהמה וארצות הברית של אמריקה. ©2017 NCL Corporation Ltd.

חזרה למעלה