אתר זה עושה שימוש בקבצי cookie. בבחירתכם להמשיך לגלוש באתר הנכם מסכימים לשימוש שלנו בקבצי cookie. לפרטים נוספים  אנאלחצו כאן
נורוויג'ן קרוז ליין
מרכז הודעות (0)
מרכז הודעות (0)
טוען
מאתהודעהמספר הזמנהתאריך
מרכז התקשורת של נורוויג'ן
מרכז התקשורת של נורוויג'ן
אל תאבדו את ההזמנה שלכם!
25422881אפר' 1, 2014
מרכז התקשורת של נורוויג'ן
מרכז התקשורת של נורוויג'ן
הזמינו את הארוחות שלכם עכשיו
25422881אפר' 1, 2014
מרכז התקשורת של נורוויג'ן
מרכז התקשורת של נורוויג'ן
אל תאבדו את ההזמנה שלכם!
25422881אפר' 1, 2014
מרכז התקשורת של נורוויג'ן
מרכז התקשורת של נורוויג'ן
אל תאבדו את ההזמנה שלכם!
25422881אפר' 1, 2014
מאת: מרכז ההתקשרות של נורוויג'ןנשלח: 21 במאי 2014נושא: חבילות משקאות עכשיו במבצע

*תנאים
החבילה לא זמינה בהפלגות של פחות מ-5 ימים או הפלגות צ'רטר.

NORWEGIAN CRUISE LINE GIFT CARD METABANK™
תנאי שימוש

1. הגדרות

מסמך זה מהווה את ההסכם ("ההסכם") המפרט את התנאים וההגבלות שמתוקפם הונפק לכם כרטיס המתנה ("כרטיס"). כרטיס המתנות הוא כרטיס משולם מראש שהונפק על ידי MetaBankTM ("בנק"). בקבלה ושימוש בכרטיס זה או במתן רשות לכל אדם להשתמש בכרטיס, את\ה מסכים\ה לציית לתנאים ולהגבלות הכלולים בהסכם זה. הכרטיס יישאר בבעלותו של הבנק ויש להחזיר אותו באם תידרשו לכך. הכרטיס אינו ניתן להעברה וניתן לבטלו, לעקלו או לשלול אותו בכל עת, ללא הודעה מראש, בכפוף לחוקים הנוגעים לדבר. אנא קראו הסכם זה בעיון ושמרו אותו לעיון עתידי. תנאים והגבלות אלה חלים על הרוכש ו/או על כל משתמש אחר בכרטיס. באחריות הרוכש למסור תנאים והגבלות אלה לכל משתמש; אולם, ניתן לקבל תנאים והגבלות חדשים, או תשובות לשאלות או חששות אחרים באתר www.norwegiangiftcard.com או באמצעות התקשרות ל-1.888.976.6904.

בהסכם זה "את\ה" ו-"שלך" הווה אומר האדם או האנשים שקיבלו את הכרטיס ומורשים להשתמש בכרטיס כפי שנקבע בהסכם זה. "אנו", "אנחנו", "שלנו" ו"בנק" הווה אומר MetaBank, המחליפים שלנו, חברות הבת שלנו או מי מטעמנו. הכרטיס אינו כרטיס אשראי. הכרטיס אינו מקושר בכל דרך שהיא לכל חשבון אחר. הכרטיס אינו חשבון עובר ושב ואינו מקושר בשום דרך לכל חשבון אחר מלבד חשבון ערך שמור, שבו שמור כספכם.

2. עמלות

העמלות הקשורות לכרטיס המתנות שלכם

בכפוף לחוק החל על העניין, החל מהחודש ה-13 הרצוף לאחר שלא נעשתה כל פעילות בכרטיס, תחוייב עמלה של 3.00$ לחודש בכרטיס שלכם. עמלה זו תחויב בכרטיס כל עוד נותר כסף בכרטיס שלכם ולא בוצעה בו כל פעולה. אם תתבצע פעילות נוספת, נמתין עד החודש ה-13 הרצוף ללא פעילות לגביית העמלה. ניתן להימנע מעמלה זו על-ידי ביצוע רכישות סדירות בכרטיס שלכם.

דמי החלפת כרטיס שאבד/נגנב

אם הכרטיס שלכם אבד או נגנב, תחויבו בסך של 6.95$ בגין החלפתו. אתם לא נגבה מכם עמלה בגין בקשה להחלפת כרטיס בשל פקיעת תוקפו, כיון שתוקפם של הכספים בכרטיס אינו פג.

3. השימוש בכרטיס

הכרטיס הוא כרטיס משולם מראש המוטען בכמות כסף מסוימת, שניתן להמירה ברכישת סחורות ושירותים רק במיקומים המשתתפים עם נורוויג'ן קרוז ליין. לא ניתן להשתמש בכרטיס לקבלת מזומן. אין לכם רשות לבצע עסקאות מטבע זר עם הכרטיס. ניתן להשתמש בכרטיס רק בארה"ב. מטעמי אבטחה, אנו עשויים להגביל את הסכום או מספר העסקאות שניתן לבצע בכרטיס.

באחריותכם לדעת מה כמות הכסף הזמינה בכרטיס. בכל פעם שאתם משתמשים בכרטיס, אתם מתירים לנו לנכות את סכום העסקה ממאזן הכספים הקשורים לכרטיס. אסור לכם לחרוג מיתרת הכספים הזמינה בכרטיס שלכם. אם תנסו להשתמש בכרטיס כאשר אין מספיק כסף בו, העסקה תסורב על פי רוב. למרות זאת, אם עסקה החורגת מיתרת הכספים הזמינה בכרטיס שלכם מתבצעת בשל תקלת מערכת או אחרת, אתם תישאו במלוא האחריות כלפינו בסכום העסקה.

אם ברצונכם להשתמש בכרטיס לרכישה בסכום הגבוה מיתרת הכספים בכרטיס, עליכם לבקש מהסוחר לחייב את הכרטיס רק בסכום המדויק הזמין בו ועליכם להסדיר את תשלום ההפרש באמצעי תשלום אחר. הסוחר עשוי לדרוש תשלום עבור ההפרש במזומן ולא לקבל כרטיס אחר כגון כרטיס אשראי או כרטיס חיוב. סוחרים מסוימים עשויים לסרב לתשלום "מפוצל" שכזה. אם לא תודיעו לסוחר לפני השלמת העסקה, סביר שכרטיסכם יסורב. תוכלו לבדוק את היתרה שלכם באתר האינטרנטwww.norwegiangiftcard.comאו בטלפון 1.888.976.6904.

אם אתם מתחילים בביצוע רכישה ואז משנים את דעתכם ולא מבצעים אותה, לאחר שהסוחר קיבל כבר "אישור" לעסקה, ה"אישור" עשוי לגרור חסימה זמנית של סכום זה בכרטיסכם לפרק זמן של עד ל-(10) ימים. אישורי כלי רכב ומלונות עשויים לגרור חסימה של הסכום עד לשלושים (30) ימים.

4. משתמשים

מכיוון שזהו כרטיס מתנה, באפשרותכם למסור אותו לאדם אחר, לשימושו, או לשמור אותו לשימושכם האישי. אתם, כמשתמשים, נושאים באחריות המלאה לכל העסקאות שאתם מבצעים באמצעות הכרטיס או מספר הכרטיס ואתם אחראים לכל העמלות והעסקאות שחויבו.

5. החזרות והחזרים

אם אתם זכאים להחזר מכל סיבה שהיא, בגין סחורות או שירותים שהתקבלו באמצעות הכרטיס שלכם, אתם מסכימים לקבל זיכוי לכרטיס שלכם, בגין החזרים כאלה. ביצוע ההחזר לכרטיס שלכם עשוי לארוך עד 7 ימים.

6. קבלות

עליכם לקבל קבלה בכל פעם שאתם מבצעים עסקה בכרטיס שלכם. אתם מסכימים לשמור את הקבלה לאימות העסקאות.

7. כרטיס חלופי

תוקפם של הכספים בכרטיס אינו פג. תאריך פקיעת תוקף נקבע למניעת הונאה. אם בכרטיס שלכם ישנם עדיין כספים שלא נוצלו לאחר פקיעת תוקפו, באפשרותכם להזמין כרטיס חדש1.888.976.6904 באתר האינטרנט www.norwegiangiftcard.com או בטלפון . יש לדווח באופן מידי על כל כרטיס שנגנב/אבד באמצעות אתר האינטרנט www.norwegiangiftcard.com או בטלפון 1.888.976.6904 הכספים שלכם יהפכו לא זמינים באופן ארעי עד אשר תצרו קשר עם שירות הלקוחות לקבלת כרטיס חלופי.

8. האחריות שלנו לאי השלמת עסקאות

אנו לא נישא באחריות:

  • אם, שלא באשמתנו, אין לכם מספיק כסף פנוי בכרטיס שלכם להשלמת העסקה;
  • אם סוחר מסרב לקבל את הכרטיס שלכם;
  • אם המסוף האלקטרוני שבו אתם מבצעים את העסקה לא עובד כשורה וידעתם על הבעיה כשהתחלתם את ביצוע העסקה;
  • אם נחסמה הגישה לכרטיסכם לאחר שדיווחתם שהוא אבד או נגנב;
  • אם יש לנו סיבה להאמין שהעסקה אינה מאושרת;
  • אם נסיבות שאינן בשליטתנו (כגון שריפה, שטפון או תקלת מחשב או תקשורת) מונעות את השלמת העסקה, למרות אמצעי זהירות סבירים שנקטנו;
  • כל חריגה אחרת שנקבעה בהסכם שלנו אתכם.

9. היעדר אחריות לעניין סחורות ושירותים או שימוש ללא הפרעה

אנו לא נישא באחריות לאיכות, בטיחות, חוקיות או כל היבט אחר של כל סחורה או שירות שרכשתם עם הכרטיס שלכם. מעת לעת, ייתכן ששירותי הכרטיס לא יהיו פעילים וכאשר הדבר קורה, ייתכן שלא תוכלו להשתמש בכרטיס שלכם או לקבל מידע על היתרה שלכם. אנא הודיעו לנו על כל בעיה בשימוש בכרטיס שלכם. אתם מסכימים שאנו לא אחראים לכל הפסקת שירות. במקרה שהכרטיס אינו ניתן לשימוש, הפתרון היחיד העומד לרשותכם הוא החלפת הכרטיס.

10. היסטורית עסקאות

תוכלו לקבל מידע על סכום הכסף שנותר בחשבון הכרטיס שלכם בטלפון 1.888.976.6904. פרטים אלה, בתוספת היסטורית עסקאות של 60 ימים זמינים גם באתר האינטרנט www.norwegiangiftcard.com.

11. האחריות שלכם בגין עסקאות לא מאושרות

אתם מסכימים לשמור על הכרטיס בקפידה ולהתייחס אליו כאל מזומנים. ניתן להחליף את הכרטיס אם הוא אבד או נגנב או אם אתם סבורים שהתבצעה העברת כספים אלקטרונית ללא רשותכם, בתנאים מסוימים. עליכם להודיע לנו, באופן מידי, אם אתם סבורים שכרטיסכם אבד או נגנב או על כל עסקה בלתי מאושרת. עליכם להתקשר באופן מידי למספר 1.888.976.6904 לדיווח על כרטיס שאבד או נגנב. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל תביעה שעשויה להיות לכם ביחס לכרטיס שאבד או נגנב ואתם מסכימים לשתף פעולה עם חקירה כזו. אנו עשויים לבקש מכם הצהרה בכתב, הצהרה בשבועה או מידע אחר לתמיכה בתביעה. אתם מאשרים שרכישות המתבצעות עם כרטיסים משולמים מראש, כגון כרטיס המתנה, דומות לרכישה בכסף מזומן. אינכם יכולים "למנוע תשלום" או להגיש "מחלוקת על חיוב" על עסקאות כאלה. כל בעיה או מחלוקת שעשויות להיות לכם בנוגע לרכישה, יש להפנות ישירות לסוחר.

12. מידע על זכותכם לערער על טעויות

אתם אחראים לפתרון מחלוקות הנובעות מהעסקאות בכרטיס, כולל מחלוקות הקשורות לאיכות, לבטיחות או לחוקיות של הסחורות או השירותים. המקרה של טעויות או שאלות על עסקאות בכרטיס, התקשרו ל-1.888.976.6904 אם אתם סבורים שהקבלה שלכם שגויה או אם אתם זקוקים למידע נוסף על עסקה בקבלה.

13. רכוש שלא נדרש

הכרטיס שלכם כפוף לחוקי הנכסים שלא נדרשו במדינה שבה הכרטיס נרשם, או לחוקי המדינה שבה אנחנו נמצאים\מאוגדים אם הכרטיס לא נרשם. אם תישאר בכרטיס שלכם יתרת זכות לאחר פרק זמן מסוים, ייתכן שנדרש להחזיר את הכספים הנותרים לסוכנות הממשלתית המתאימה.

14. תנאים אחרים

אין להמחות את כרטיסכם ואת חובותיכם מתוקף הסכם זה. אנו רשאים להעביר את זכויותינו מתוקף הסכם זה. השימוש בכרטיס שלכם כפוף לכל החוקים והמנהגים הישימים של כל מסלקה או איגוד אחר הקשור לעסקאות. אנו לא מוותרים על זכויותינו על ידי השהייה או המנעות מהפעלתן בכל עת. אם ייקבע שהוראה כלשהי בהסכם זה היא לא חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה מתוקף כל חוק או נוהל של כל סוכנות ממשלתית, מקומית, מדינית או פדרלית, תוקפה או יכולת האכיפה של כל הוראה אחרת בהסכם זה לא יושפעו. הסכם זה יתברר מתוקף החוק של מדינת דרום דקוטה, למעט במידה שהחוק הפדרלי גובר עליו.

15. שינויים וביטולים

אנו רשאים לתקן או לשנות את תנאי הסכם זה בכל עת, בכפוף לחוק הישים. לעולם לא נשנה את סוג או סכומי העמלות הנגבות או את התדירות או הדרך שבה הן נגבות, תאריכי פקיעת תוקף, אתר האינטרנט או מספר ההתקשרות בחינם, שאליו אתם יכולים להתקשר לשאול על הכרטיס שלכם, ותוקפם של הכספים העומדים לרשותכם בכרטיס זה לעולם לא יפקע בשל חלוף זמן. אנו נודיע לכם על כל שינוי באופן שנקבע על ידי החוק הישים לפני תאריך הכניסה לתוקף של השינוי. אולם, אם השינוי מבוצע מסיבות אבטחה, אנו יכולים לבצע שינוי כזה ללא הודעה מראש.

אנו רשאים לבטל או להשהות את הכרטיס שלכם או את ההסכם בכל עת. אתם רשאים לבטל הסכם זה על ידי החזרת הכרטיס לרשותנו. הפסקת ההסכם מצדכם לא תשפיע על אף אחת מהזכויות שלנו או החובות שלכם הנובעות מתוקף הסכם זה לפני הפסקתו.

16. פרטיות, חסיון ואבטחת נתונים

(i) מידע שאנו אוספים ("פרטי בעל הכרטיס"):

(a) מידע על רכישות שבוצעו בכרטיס, כגון תאריך רכישה, סכום ומקום הרכישה.

(b) מידע שאתם מספקים לנו כאשר אתם מבקשים כרטיס חדש או חלופי או כאשר אתם יוצרים קשר עמנו בבעיות הנוגעות לשירות לקוחות כגון שם, כתובת, מספר טלפון.

(ii) אבטחת מידע: רק אותם עובדים להם נחוץ המידע לשם ביצוע תפקידם מורשים לקבל גישה לפרטי בעל הכרטיס. בנוסף, אנו נוקטים באמצעים פיזיים, אלקטרוניים והליכיים בהתאם לתקנות הפדרליות, לאבטחת פרטי בעל הכרטיס.

(iii) חשיפה: ייתכן שנשתמש בפרטי בעל הכרטיס לספק שירותי לקוח, לטפל בתביעות בגין כרטיסים שאבדו או נגנבו, לסייע באבטחה כנגד הונאה ולצרכי מחקר וניתוח. בנוסף, לעתים יש צורך לחשוף פרטי בעל כרטיס לאותן מטרות, לחברות העובדות עמנו. לדוגמא, אנו עשויים לספק פרטי בעל כרטיס מסוימים לחברות המבצעות פעולות ושירותים עסקיים בשמנו. אנו עשויים גם למסור פרטי בעל כרטיס לאחרים, כמותר בחוק, כגון גורמים ממשלתיים או צדדים שלישיים אחרים, בתגובה לזימוני בית דין, כאשר הדבר דרוש לשם השלמת עסקאות, או אם אתם נותנים לנו את אישורכם בכתב.

אנו עשויים גם למסור מידע לגורמים חיצוניים על חשבון הכרטיס שלכם או עסקאות שאתם מבצעים:

(1) כשהדבר דרוש להשלמת עסקאות;

(2) כדי לאשר את קיומו ומצבו של חשבון הכרטיס עבור צד שלישי, כגון סוחר;

(3) כדי לציית לצווים של סוכנות ממשלתית או בית משפט, או דרישות דיווח משפטיות אחרות;

(4) אם אתם נותנים לנו את אישורכם בכתב; או

(5) לעובדים שלנו, למבקרים שלנו, לחברות הבת שלנו, לספקי השירותים שלנו או לעורכי דין, לפי הצורך.

(iv) חברות בת. חברות בת הן חברות הקשורות בבעלות או שליטה משותפת. הן יכולות להיות חברות פיננסיות או לא פיננסיות. ל-MetaBank אין כל חברת בת אשר עמה הוא חולק את פרטיכם האישיים. חברות שאינן חברות בת הן חברות שאינן קשורות אלינו על ידי בעלות או שליטה משותפת. הן יכולות להיות חברות פיננסיות או לא פיננסיות. MetaBank אינה חולקת את הפרטים האישיים שלכם עם חברות שאינן חברות בת על מנת שיוכלו לשווק לכם.

אנו עשויים לחבור לחברות פיננסיות שאינן חברות בת, לשם שיווק משותף של מוצרים או שירותים פיננסים לכם.

(v) חוקי הפרטיות של המדינה. אם אתם תושבי קליפורניה או וורמונט, אנו לא נחלוק עם חברות שאינן חברות בת, מלבד למטרות השיווק שלנו, המטרות העסקיות היומיומיות שלנו, או בהסכמתכם. תושבי נבדה: אנו מוסרים הודעה זו מתוקף החוק בנבדה.

(vi) שאלות. אם יש לכם שאלות על הפרטיות שלכם, התקשרו ל-1.888.976.6904 או בקרו באתר האינטרנט www.norwegiangiftcard.com.

17. גילוי בוררות

(a) מטרה: הוראת בוררות זו קובעת את הנסיבות וההליכים שלפיהם ניתן לברר תביעות (כמוגדר להלן) במקום התדיינות בבית משפט.

(b) הגדרות: כפי שהוא משמש בהוראת בוררות זו, המונח "תביעה" פירושו כל תביעה, סכסוך או מחלוקת בינכם לביננו, הנובעים או הקשורים לכרטיס או להסכם זה לרבות תוקפם, יכולת אכיפתם או היקפם של הוראת בוררות זו או ההסכם. "תביעה" כוללת תביעות מכל סוג ואופי שהם, כולל אולם לא מוגבל לתביעות ראשוניות, תביעות נגדיות, תביעות משולבות ותביעות של צד שלישי. יש לתת למונח "תביעה" את המשמעות הרחבה ביותר האפשרית שתיאכף והוא כולל אולם לא מוגבל לכל טענה, סכסוך או מחלוקת הנובעים או קשורים (i) לכרטיס שלך; (ii) לסכום הכספים הזמינים בכרטיסים; (iii) לפרסומות, או הצהרות בעל פה או בכתב בנוגע לכרטיס, טובין או שירותים שנרכשו עם הכרטיסים; (iv) לשירותים הקשורים לכרטיסים; ו-(v) לרכישה, הפעלה, שימוש או שדרוג כל כרטיס. אנחנו לא נבחר להשתמש בבוררות, לפי סעיף הבוררות, לכל תביעה אשר אתם מגישים ומנהלים באופן הולם בבית משפט לתביעות קטנות של המדינה או העירייה שלכם, כל עוד התביעה הנה אישית, ומתבררת בבית משפט זה בלבד.

המונחים "אנחנו" ו"אנו", כפי שנעשה בהם שימוש בסעיף הבוררות, משמעם הבנק, סניפיו, חברות הבת שלו, בעלי רישיונות מטעמו, מחליפיו ומוטביו, וכל הסוכנים, העובדים, המנהלים והנציגים שלהם. בנוסף, המונחים "אנחנו" או "אנו" יכללו כל צד שלישי המשתמש או מספק כל מוצר, שירות או הטבה בהקשר לכל כרטיס (כולל אולם לא מוגבל לסוחרים המקבלים את הכרטיס, צדדים שלישיים המשווקים או מספקים שירותים), ובלבד שצד שלישי כזה מונה כצד שותף שלנו (או מגיש תביעה איתנו או נגדנו) בהקשר לתביעה שהוגשה על ידכם.

(c) התחלת הליך בוררות/בחירת מנהל בוררות: כל תביעה תתברר, לאחר בחירה על ידכם או על ידנו, באמצעות בוררות בהתאם לסעיף בוררות זה וההליכים של ארגון הבוררות הלאומי שאליו התביעה מופנית. התביעות יוגשו ל-Judicial Arbitration and Mediation Services ("JAMS") או ל-American Arbitration Association ("AAA"), כפי שיבחר על ידי הצד הבוחר להשתמש בבוררות. אם הבחירה שלנו באחד מהארגונים האלה אינה מקובלת עליכם, יש לכם את הזכות, בתוך 30 ימים מקבלת ההודעה על הבחירה, לבחור באחד הארגונים האחרים ברשימה, לשמש כמנהל הבוררות. באפשרותכם ליצור עמנו קשר לקבלת הוראות כיצד להשיג עותקים של ההליכים של כל אחד מארגונים אלה.

(d) משמעות הבוררות: אם נבחרת בוררות על ידי כמי מהצדדים בהקשר לתביעה, לא לכם ולא לנו תהיה הזכות לדון בתביעה זו בבית משפט או לערוך משפט על תביעה זו או לעסוק בחקירה, למעט כפי שנקבע בנהלי JAMS, או AAA, בהתאם לנסיבות ("הנהלים"). בנוסף, לא תהיה לכם הזכות להשתתף כנציגים או כחברים בכל קבוצה של תובעים, בהקשר לכל תביעה הכפופה לבוררות. מלבד המפורט להלן, החלטת הבורר תהיה סופית ומחייבת. לידיעתכם, ייתכן כי זכויות אחרות שהייתם זכאים להן אם הייתם פונים לבית משפט, לא תהינה זמינות בבוררות.

(e) מגבלות על בוררות: אם מי מהצדדים בוחר לפתור תביעה באמצעות בוררות, תביעה זו תתברר על בסיס פרטני. סמכות הבורר לברור תביעות מוגבלת לתביעות ביניכם לבינינו בלבד וסמכות הבורר להעניק תגמולים מוגבלת אליכם ואלינו בלבד. בנוסף, לא ניתן יהיה לאחד או לגבש תביעות המוגשות על ידיכם נגדנו או על ידינו נגדכם בבוררות עם תביעות מטעם כנגד אדם אחר מלבדכם, אלא אם הוסכם על כך בכתב על ידי כל הצדדים.

(f) מיקום הבוררות\תשלום עמלות: כל שימוע בוררות בו אתם משתתפים יערך במחוז השיפוט הפדרלי של מקום מגוריכם. בהמשך לבקשה בכתב מצידכם, אנו נשקול בתום לב תשלום מקדמה זמני של כל או חלק מעמלות פתיחת התיק, העמלות האדמיניסטרטיביות ו\או עמלות השימוע (להלן: "עמלות") בגין כל תביעה שהגשתם ואשר עבורה אתם או אנחנו מבקשים בוררות. בתום הבוררות (או כל ערעור בנושאה), הבורר (או חבר הבוררים) יחליט מי אחראי לתשלום העמלות ביחס לבוררות (או לערעור).

(g) הליכי הבוררות: הוראת בוררות זו נערכת בהמשך לעסקה הכוללת סחר בין מדינות והיא תתברר מתוקף חוק ה- Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. סעיפים 1-16, כפי שייתכן ותוקנו ("FAA"). הבוררות תתברר מתוקף ההליך הישים, מלבד (במידה הניתנת לאכיפה מתוקף ה-FAA) שסעיף בוררות זה יגבר אם הוא אינו תואם להליך הישים. הבורר יחיל את הדין המהותי הישים בהתאם ל-FAA ומגבלות ההתיישנות הישימות ויכבד תביעות זכות המוכרות בחוק, ובהמשך לבקשה במועד המתאים של מי מהצדדים, יספק הסבר קצר בכתב ליסוד ההחלטה. הבורר ינקוט באמצעים סבירים לשימור פרטיות היחידים והסוגיות העסקיות. ניתן לבקש פסק דין על בסיס החלטת הבורר בכל בית דין שיש לו סמכות שיפוט. החלטת הבורר תהיה סופית ומחייבת, מלבד כל זכות להגשת ערעור שנקבעה מתוקף ה-FAA. אולם, כל צד יכול לערער על הפסיקה בפני חבר של שלושה בוררים, המנוהל על ידי אותו ארגון בוררות, אשר ישקול מחדש כל היבט של הפסיקה המקורית שהצד המערער מתנגד לו. לצד המערער ינתנו שלושים (30) ימים, החל מיום קבלת פסיקת הבוררות בכתב, להודיע לארגון הבוררות שהוא מפעיל את זכותו לערעור. הערעור יוגש לארגון הבוררות בצורת מכתב מתוארך. לאחר מכן, ארגון הבוררות יודיע לצד השני שהוגש ערעור על הפסיקה. ארגון הבוררות ימנה חבר של שלושה בוררים שינהל בוררות בהתאם להליכי הארגון וייתן את החלטתו בתוך מאה ועשרים (120) ימים מתאריך הגשת הערעור בכתב על ידי המערער. החלטת חבר הבוררים תערך בהצבעת רוב ותהיה סופית ומחייבת.

(h) המשכיות: סעיף בוררות זה ימשיך להתקיים לאחר פקיעת תוקף הכרטיס. אם חלק כלשהו מסעיף בוררות זה ייחשב לא תקף או בלתי ניתן לאכיפה, לא יבטל הדבר את תוקפם של החלקים האחרים בסעיף בוררות זה או בהסכם, שיהיו ניתנים לאכיפה ללא קשר לחוסר תוקף שכזה.

כרטיס זה מונפק על ידי MetaBank, חבר ב-FDIC
5501 S. Broadband Lane
Sioux Falls, SD 57108
1.888.976.6904
www.norwegiangiftcard.com

© 2004 -2013 MetaBank

חזרה למעלה