תנאים והגבלות לתכנית Upgrade Advantage

 

1. התנאים והגבלות הבאים ("תנאים והגבלות") חלים על כל ההצעות ("הצעה" או "הצעת מחיר") הנעשות על ידך ("אורח", "נוסע") ל-NCL Corporation Ltd. ("נורוויג'ן קרוז ליין", "אנחנו", "אותנו") עבור ההזדמנות לשדרג מדרגת השירות שנרכשה במקור לנסיעה עם נורוויג'ן קרוז ליין לדרגת שירות גבוהה יותר ("שדרוג"). תכנית שדרוג זו מעניקה לך את ההזדמנות להציב הצעה לאפשרות לשדרג את מדרגת השירות שכבר נרכשה. ההצעה שלכם אינה סופית ומחייבת, אלא אם נורוויג'ן קרוז ליין מקבלת אותה באופן רשמי.

2. עליך להיות בן לפחות עשרים ואחת (21) שנה ובעל האפשרות להיכנס לחוזה מחייב. תיחשב כבעל סמכות לפעול בשם ולחייב את האדם או האנשים המצוינים או הכלולים בהצעה לתנאים והתניות אלה. הצעות השדרוג בעלות תוקף רק עבור חדרים שכבר נרכשו, על ידך או על ידי מישהו אשר מטעמו הנך מגיש הצעה עבור השדרוג.

3. ראשית, כתנאי מוקדם לאפשרות להציע הצעה, עליך לקבל הזמנה ("הזמנה") מנורוויג'ן קרוז ליין. האדם אליו נשלחת ההזמנה ותזמון השליחה הינם לפי שיקול דעתה הבלעדי של נורוויג'ן קרוז ליין.

4. עם קבלת הזמנה, ניתן להגיש הצעה על עד שתי קטגוריות מעל מדרגת השירות הנוכחית שלך עבור המסלול המקורי שהוזמן.

5. Norwegian Cruise Line may accept your Bid at any time before the sail date. במקרים בהם נורוויג'ן קרוז ליין מקבלת את ההצעה שלך, כרטיס האשראי שלך יחויב בסכום המלא באופן מיידי עם קבלתה. The total amount that you must pay to us will be disclosed to you prior to your submission of your Offer. The charge on your credit card may appear in the name of “NCL Reservations USD” / “NCL Reservations XX (currency)” / “Norwegian Cruise Line”. You agree that you cannot challenge or dispute a charge because the name appearing on the credit card statement is “NCL Reservations USD” / “NCL Reservations XX (currency)” / “Norwegian Cruise Line”.

6. כאשר ההצעה שלכם מתקבלת, סכום השדרוג ששולם הנו סופי ואינו ניתן להחזר.

7. אם הצעתך אינה מתקבלת, תפליג בקטגוריה שרכשת במקור.

8. אם מבוצע שינוי במסלול קבלת שהצעת המחיר שלך, הצעתך תבוטל, לא תועבר למסלול החדש שלך והסכום ששולם אינו ניתן להחזר.

9. אם ההזמנה שלך כוללת מספר נוסעים (בין 2 ו-9 נוסעים), מחיר הרכישה שתקבל יהיה המחיר לכל נוסע, אך רק עבור הנוסע הראשון והשני בהזמנה.

10. אם ההזמנה שלך היא לנוסע יחיד בלבד, האורח יחויב על בסיס תפוסה זוגית.

11. נורוויג'ן קרוז ליין שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט אם לקבל את ההצעה שלך או לא, ואינה טוענת שכל אורח יקבל שדרוג, בין אם קיימים חדרים זמינים או לא בקטגוריה עבורה מתבצעת ההצעה.

12. אם הנך רוכש שדרוג, תנאי הזמנת ההפלגה המקורית שלך יישארו בתוקף לאחר השדרוג. דבר זה כולל תנאים הנוגעים לביטול, קנסות ושינויים.

13. השדרוג אינו כולל מבצעים נוספים.

14. If you purchase an Upgrade, Norwegian Cruise Line cannot guarantee a specific cabin number assignment within the upgraded category. מספר החדר שלכם יהיה כפוף לזמינות מקום.

15. אם ההזמנה הנוכחית שלך הינה בחדר 'ספא' והגשת הצעה לשדרוג לקטגוריה גבוהה יותר, אין באפשרותנו להבטיח קבלת חדר 'ספא' בקטגוריה המשודרגת. אם הצעתך מתקבלת ולא הוקצה לך חדר 'ספא', הנך מוותר על הגישה לספא ללא תשלום נוסף.

16. You may revise or cancel your Offer through the hyperlink on the offer email before 48 hours of your departure, provided that your Offer has not already been accepted by Norwegian Cruise Line, and provided that your credit card has not been charged. עם זאת, אם הצעתך התקבלה לפני ביטול או תיקון ההצעה, הנך מחויב על פי החוק להשלים את התשלום למחיר שצוין בהצעה המקורית שלך.

17. אם רכשת את ביטוח הנסיעות של נורוויג'ן קרוז ליין בהזמנה הנוכחית שלך, תחויב באופן אוטומטי לכיסוי עלות השדרוג. For more information please visit www.ncl.com/freestyle-cruise/booksafe#pricing

18. Depending on the product and destination being visited, a General Excise Tax may be applicable to the upgrade charges, if the upgrade is awarded. Taxes for applicable sailings will be charged automatically once the payment for the upgrade is taken.

19. By submitting an offer to Upgrade, the passenger accepts all terms and conditions of the Upgrade Program.

20. נורוויג'ן קרוז ליין שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים וההגבלות בהתאם לשיקול דעתה. למעט כפי שנקבע במשפט הקודם, כל תיקון, שינוי או ויתור על התנאים וההגבלות האלה לא יחול על נורוויג'ן קרוז ליין, אלא אם הדבר נעשה בכתב ונחתם על ידי פקיד מורשה של נורוויג'ן קרוז ליין.

חזרה למעלה