הקרדיט המוצע לשימוש באונייה הוא לחדר, בדולר ארה"ב ויחול על האורח ה-1 וה-2 בהזמנה.
לקרדיט לשימוש באונייה אין ערך כספי והוא אינו ניתן להעברה. אין אפשרות להשתמש בו עבור עמלות שירות על האונייה או עבור פעילויות ששולמו מראש. יחידים המשלמים 200% זכאים לשוויו המלא של הקרדיט לשימוש באונייה.
המבצע תקף להזמנות FIT ו-FS פרטניות חדשות בלבד. RQs אינם תקפים אלא אם הזמנת RQ הומרה לסטטוס OF או BK בחלון הזמנות המבצעים.
ניתן להעביר הזמנות FIT פרטניות חדשות זכאיות לתוך קבוצה קיימת והן נכללות במניין הזכאות לקרדיט למדריך סיור. ניתן לשלב את המבצע בתעריפים קבוצתיים קיימים.
אורחים המבטלים הזמנה ומבצעים אותה מחדש נדרשים להסכים לתנאים ולההתניות של מבצע זה.
דמי ביטול חלים גם כן בהתבסס על תאריך ההזמנה\הפלגה; לפיכך נורוויג'ן קרוז ליין ממליצה לרכוש ביטוח נסיעות לכל ההזמנות.
המבצע אינו כולל מסים ממשלתיים, הוצאות ועלויות נמל ודמי שירות על הסיפון לפי שיקול דעת אישי.
לא חל על תאריכי הפלגות שכר וסוגי קבוצות: CMI OP EVENT, CMI OP LG EVENT, INCREG & INCLARGE
תקף עבור NCLMIA, NCLINTL וכן NCL ברזיל ואוסטרליה. קידום מכירות זה אינו חל על המשרדים האירופיים והבריטיים, וכן תאריכי צ'רטר או סוגי הקבוצות INCREG ו-INCLARGE.
הודעה חשובה: נורוויג'ן קרוז ליין שומרת את הזכות לגבות עמלת דלק ללא הודעה מוקדמת אם מחיר הסגירה של West Texas Intermediate Fuel יעלה
מעל 65$ לחבית במסחר ב-NYMEX (מדד New York Mercantile Exchange).
במקרה שתיגבה עמלת דלק, ההחלטה האם להחיל את התשלום הנוסף להזמנות קיימות וחדשות תהיה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של נורוויג׳ן קרוז ליין, בין אם הזמנות אלה
שולמה במלואה. חיובים נוספים כאלה אינם נכללים בתעריף השייט. החיוב על תוספת הדלק לא יעלה על 10.00$ לנוסע ליום. נורוויג'ן קרוז ליין אינה אחראית על שגיאות או השמטות דפוס. רישום הספינות: בהאמאס וארה"ב. ©2015 NCL Corporation Ltd
חזרה למעלה