לוח זמנים לתשלומים/פיקדונות

כל הנוסעים, כולל הנוסעים מהשלישי ועד השמיני, חייבים לשלם את הפיקדון המפורט בטבלה להלן בעבור השייט המתאים, במסגרת התקופה המוצעת של השייט במעמד ההזמנה. הם גם חייבים לשלם את התשלום הסופי במסגרת הזמן המפורטת בטבלה לצד השייט המתאים. מדיניות הביטול לגבי נוסעים במסגרת קבוצות עשויה להיות שונה. יתכן שיהיה צורך בפיקדון נוסף בהפלגות בחגים.

התשלום נדרש במעמד ההזמנה.

מרגע ביצוע תשלום עבור הזמנה, לא ניתן יהיה לשנות את כרטיס האשראי ששימש לתשלום לאחר 24 שעות. ההזמנה תהיה כפופה לדמי ביטול המפורטים על פי לוח הזמנים להלן.

לוח הזמנים לפיקדון/תשלום לקטגוריות The Haven ולסוויטות מפורט להלן.

מדיניות חדשה חלה על כל ההזמנות, כולל הזמנות קבוצתיות.

כל הסכומים המוצגים הם בדולר ארה"ב.

כל ההפלגות היוצאות ב-31 במרץ 2022 או לפני כן: התשלום האחרון צריך להתבצע 60 ימים לפני השייט.

לוח זמנים לתשלומים / פיקדונות להפלגות היוצאות   1 באפריל 2022 ואילך

לוח זמנים לתשלום/פיקדון להזמנות שבוצעו החל מ-18 בדצמבר 2017

סוג שייט פיקדון
(לאדם)
תאריך לתשלום אחרון
(ימים לפני ההפלגה)
תאריך לתשלום אחרון
הפלגה בחג בלבד
(ימים לפני ההפלגה)
1–6 ימים $100* 90 120
7+ ימים $250* 120 120
The Haven
(קטגוריות H‏2}, ‏H‏3, ‏H‏4, ‏H‏5, ‏H‏6, ‏H‏7, ‏H‏8, ‏H‏9, ‏HA, ‏HB, ‏HC, ‏HD, ‏HE‏‏,‏ HF, ‏HG, ‏H‏9, ‏HH, ‏HI‏‏ וסוויטות)
1–6 ימים (1 / 2) $250 120 120
1–6 ימים (3–8) $100 120 120
1–6 ימים (יחידים) $500 120 120
7 ימים ומעלה (1 / 2) $750 120 120
7 ימים ומעלה (3–8) $250 120 120
7+ ימים (יחידים) $1500 120 120
וילת גן
(קטגוריות H1 ו-S1)
1–6 ימים (1 / 2) $750 120 120
1–6 ימים (3–8) $250 120 120
1–6 ימים (יחידים) $1500 120 120
7 ימים ומעלה (1 / 2) $2500 120 120
7 ימים ומעלה (3–8) $250 120 120
7+ ימים (יחידים) $5000 120 120

*לכל אדם כולל 3–8

לוח זמנים לתשלום/פיקדון להזמנות שבוצעו חלון ההזמנות: 30 במרץ 2017

סוג שייט פיקדון
(לאדם)
תאריך לתשלום אחרון
(ימים לפני ההפלגה)
התאריך לתשלום סופי **
הפלגה בחג בלבד
(ימים לפני ההפלגה)
יום 1 $50* 75 120
2–6 ימים $100* 75 120
7–9 ימים $250* 90 120
10+ ימים $400* 90 120
The Haven
(קטגוריות H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9 וסוויטות.
1-5 ימים (1-8) $250 120 120
1–5 ימים (יחידים) $500 120 120
6 ימים ומעלה (1 / 2) $750 120 120
6 ימים ומעלה (3–8) $250 120 120
6+ ימים (יחידים) $1500 120 120
וילת גן
(קטגוריות H1 ו-S1)
1–6 ימים (1 / 2) $750 120 120
1–6 ימים (3–8) $250 120 120
1–6 ימים (יחידים) $1500 120 120
7 ימים ומעלה (1 / 2) $2500 120 120
7 ימים ומעלה (3–8) $250 120 120
7+ ימים (יחידים) $5000 120 120

*לכל אדם כולל 3–8
**למעט Norwegian Sky
תקף אך ורק לגבי האוניות Pride of America, ‏Norwegian Sky, ‏Norwegian Sun, ‏Norwegian Dawn‏,‏ Norwegian Star, ‏Norwegian Gem, ‏Norwegian Jewel, ‏Norwegian Pearl, ‏Norwegian Jade‏‏ ו-Norwegian Spirit