תנאים והגבלות נוספים

העברת נוסעים וכבודה מנוהלת על פי תנאי השימוש של חוזה כרטיסי הנוסעים הכלול בכרטיס ההפלגה של הנוסע. הסכמתכם לחוזה כרטיס הנוסע וקבלת הנסיעה בכלי השייט מהווים הסכמה לתנאים, להגבלות ולמידע הכלולים בחוברת זו וב חוזה כרטיס הנוסע. חוזה כרטיס הנוסע מכיל מידע המשפיע על זכויותיכם המשפטיות , ואנו ממליצים לכם לקרוא את התנאים בקפידה.

נורוויג'ן קרוז ליין ממליצה גם שכל הנוסעים יקראו את התנאים וההגבלות הנוספים המפורטים מטה.

נורוויג'ן קרוז ליין אינה אחראית ואינה נושאת באחריות לשגיאות כתיב, השמטות או טעויות דפוס. נורוויג'ן קרוז ליין שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות את החוברת או את אתר האינטרנט. דף אינטרנט זה ניתן להסרה בכל עת על ידי נורוויג'ן קרוז ליין, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה מוקדמת לכל צד.

הורד את חוזה כרטיס הנוסע

אובדן או נזק לכבודה

יש לדווח על כבודה שאבדה או שניזוקה בעת העלייה או ירידה מהאונייה ויש למלא דו״ח חריגים בדלפק שרותי הנוסעים או אצל אנשי צוות NCL, וזאת לפני עזיבת האונייה את הנמל או לפני עזיבת אזור המכס המקומי. NCL לא תישא באחריות לכל אובדן או נזק אשר לא דווחו בצורה זו. כל אחריות בגין אובדן או נזק לכבודה אישית תוגבל ל-100$ לנוסע, או לחילופין בהתאם להוראות שבחוזה כרטיס נוסע. הכבודה ורכוש הנוסעים מועברים, שמורים ומטופלים על אחריות הבעלים בכל עת. NCL מפצירה בכם בכל לשון לבטח את כל הכבודה והחפצים האישיים לפני עזיבת מקום מגוריכם. (לפרטים נוספים, ראה סעיף 7 של חוזה כרטיס נוסע.)

ערבות ומחיר

לאחר שקבלנו את דמי הפיקדון או את התשלום המלא, מחיר ההפלגה הוא מובטח, למעט במקרה של עליות משמעותיות בעלויות תפעול, תעריפים או מסים לפני מועד ההפלגה. במקרים כאלה, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להוסיף תשלום נוסף. אם תבחרו בחבילת אוויר\ים, מסים ממשלתיים ודמי מכס נוספים עשויים לחול. כל התשלומים והמסים, שמוטלים על ידי הממשלה או רשויות השלטון, נתונים לשינוי ללא הודעה מוקדמת בכל עת, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות להוסיף תשלום נוסף עבור תשלומים ומסים אלה, בין אם יש לכם אישור הזמנה ופיקדון, ובין אם ביצעתם תשלום סופי. כל התעריפים והמידע בחוברת זו היו בתוקף בעת ההדפסה ועשויים להשתנות. נורוויג'ן קרוז ליין שומרת את הזכות לגבות תוספת דלק ללא הודעה מוקדמת אם מחיר הסגירה של West Texas Intermediate Fuel יעלה מעל 65$ לחבית במסחר ב-NYMEX (New York Mercantile Exchange Index). במקרה שתיגבה עמלת דלק, ההחלטה האם להחיל אם להחיל את התשלום הנוסף להזמנות קיימות או חדשות תהיה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של נורוויג'ן קרוז ליין, בין אם הזמנות אלה שולמו במלואן ובין אם לאו. תוספות חיוב שכאלה אינן נכללות בתעריף השייט. החיוב על תוספת הדלק לא יעלה על 10.00$ לנוסע ליום.

נוסעים עם צרכים מיוחדים

ככל האפשר, NCL תנסה להתאים לצרכיהם של נוסעים עם צרכים מיוחדים. אנא לחצו כאן לקבלת מידע נוסף. עם זאת, חלים התנאים הבאים:

יש לדווח על כל מגבלה גופנית או מצב רפואי הדורשים טיפול או תשומת לב מיוחדת לדלפק הנגישות של נורוויג'ן קרוז ליין בעת ביצוע ההזמנה.

לנורוויג'ן קרוז ליין יש את הזכות לסרב או לבטל נסיעה לכל מי שלפי שיקול דעתה נמצא במצב גופני או נפשי לא כשיר לנסיעה או אשר עשוי לדרוש טיפול מעבר למה שנורוויג'ן קרוז ליין מסוגלת להעניק.

נורוויג'ן קרוז ליין שומרת לעצמה את הזכות למנוע השתתפות בפעילויות מסוימות בהתבסס על מצבים רפואיים נוכחיים או קודמים. שאלות לגבי זכאות יש להפנות לדלפק הנגישות שלנו.

נוסעים המשתמש בכיסא גלגלים נדרשים להביא עימם כסא קטן מהסוג המתקפל, ועשויים למצוא כי אזורים מסוימים של האונייה אינם נגישים. שימו לב כי קיימת מדרגה בגבוה 5"-6" בחדרי הרחצה בחדרים הרגילים, ודלתות חדרי הרחצה הן ברוחב 20"-22". ישנם חדרים בעלי נגישות לכיסאות גלגלים בקטגוריות שונות

קטינים

מדיניות אי ביצוע

אי ביצוע מצד הפלגות שמעלות נוסעים בנמל בארה"ב: מדיניות החזר והוראות

עבור הפלגות שמעלות נוסעים בנמל בארה"ב, אם NCL (איי הבהאמה) בע"מ (העוסקת תחת השם נורוויג'ן קרוז ליין) ("NCL"), מבטלת את השייט שלכם, או דוחה את השייט שלכם ביותר מ-3 ימים קלנדריים, ואתם לא מסכימים לשייט חלופי או בוחרים שלא להפליג בשייט שנדחה, אתם זכאים לקבל החזר עבור מחיר השייט ועבור חיובים על חדרים, שירותים ומתקנים (כולל דמי נמל, מיסים וחיובים נלווים ששולמו לספק לקראת השייט) בגין השייט שבוטל או נדחה.

כדי לבקש החזר כזה, ביום הקלנדרי ה-90 אחרי תאריך העלייה המקורי לאונייה או לפניו יום זה, יש להשתמש בטופס הגשת בקשה כדי להגיש את בקשת ההחזר. כמו כן, יש להגיש העתק של כרטיס/מסמכים המשמשים לעלייה לאונייה, הוכחת תשלום (כולל סכום), והעתק של הודעת הביטול או הדחייה אם הזמנתם את השייט ישירות מנורוויג'ן קרוז ליין. אם הזמנתם את השייט דרך סוכן נסיעות, תוכלו לבקש ממנו למלא את הטופס ולהגיש את המסמכים הדרושים. אפשר גם ליצור איתנו קשר בטלפון 03-3741378 (ימי שני עד שישי משעה 8 בבוקר ועד חצות, שעון החוף המזרחי של ארה"ב, ומשעה 9 בבוקר עד 9 אחה"צ, שעון החוף המזרחי של ארה"ב בימי שבת וראשון). נורוויג'ן קרוז ליין יבדקו את בקשת ההחזר ותשלח תשובה בדוא"ל או בדואר רגיל בתוך 180 ימים מתאריך הגשת הבקשה. אם נורוויג'ן קרוז ליין תחליט שאתם זכאים להחזר, התשובה עשויה לכלול הצעה לחלופה למתן החזר כספי, כגון קרדיט לשייט עתידי, שאליה אתם רשאים לסרב.

היריון

אין באפשרות נורוויג'ן קרוז ליין להתיר הפלגת נוסעות אשר ייכנסו לשבוע ה-24 להיריון עד תחילת ההפלגהאו בכל זמן במהלך ההפלגה, כולל כל סידורי יבשה שנעשו דרך נורוויג'ן קרוז ליין. לבקשה לנסיעה של אשה הרה יש לצרף אישור רפואי, המאשר את תאריך הלידה המשוער שלה ואת כשירותה לנסיעה.

סירוב מעבר

NCL שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל או להשאיר כל אדם כנוסע בהפלגה בכל עת. כל נוסע–או במקרה של קטין, ההורה או האפוטרופוס שלו\שלה–יהיה אחראי לשפות את NCL על כל נזק שייגרם לאונייה ולריהוט, הציוד והרכוש שלה, אשר נגרם על ידי כל פעולה שנעשתה בזדון או ברשלנות או מחדל מצד הנוסע. קברניט האונייה רשאי לסרב להסיע כל נוסע שהוא, או רשאי לדרוש לרדת מהאונייה מכל נוסע שהוא, אם–לפי שיקול דעתו הבלעדי של קברניט הספינה, נראה שהוא מסוכן לעצמו או לעצמה, או לאחרים, או מפריע לנוסעים האחרים או לצוות של NCL. ניתן להשאיר נוסע כזה בכל נמל או מקום עגינה של האונייה ללא כל אחריות מצד NCL. NCL לא תידרש להחזיר כל חלק שהוא מתשלום הנסיעה לנוסע הנאלץ לעזוב את האונייה בטרם עת עקב כל אחת מהסיבות שמפורטות בסעיף זה, או מי שמרצונו יורד או עוזב את האונייה מכל סיבה אחרת, וכן לא תישא באחריות ללינה, הוצאות טיפול רפואי, ארוחות, הסעות חזרה או הוצאות אחרות של הנוסע. (לפרטים נוספים, ראה סעיף 4 של חוזה כרטיס נוסע.)

אחריות הסעה

ארגון הסעת הנוסעים אל האונייה וממנה, או הסעות לטיולים, לינות או כל פעילות אחרת מחוץ לאונייה, נעשה על ידי נורוויג'ן קרוז ליין מטעמי נוחות לנוסע בלבד. הנוסע מסכים בזאת כי נורוויג'ן קרוז ליין לא תישא בכל אחריות שהיא לכל נזק לרכוש או פגיעה אישית הנובעים מבחירה של אמצעי תחבורה, מקום לינה, סיור או פעילות שנעשתה מטעם הנוסע.

נורוויג'ן קרוז ליין מתנערת מכל אחריות בגין נזקי גוף ונזקי רכוש הנובעים ממעשים, מחדלים או רשלנות של כל חברת תעופה, מלון, מסעדן או כל ספק פעילויות אחר, מחדל או רשלנות של כל מוביל אווירי, מלון, מסעדן או כל ספק אחר של שירותים המוצעים בנוסף להפלגת האונייה, כגון זכייני צילום, חנויות, סלון יופי, כביסה, משחקים, וכו'.

NCL לא תהיה אחראית לכל נזק או אי נוחות שייגרמו על ידי הגעה מאוחרת של טיסה, מכונית או אוטובוס, ולא עבור כל פגיעות גוף, אובדן או נזק לכבודה או לרכוש אחר המתרחשים מחוץ לאונייה.

כל אחריות בגין אובדן או נזק לכבודה אישית היא בהתאם למפורט בחוזה כרטיס הנוסע. הכבודה ורכוש הנוסעים מועברים, שמורים ומטופלים על אחריות הבעלים בכל עת.

NCL אינה אחראית לכל אובדן, גניבה, סחיבה, נזק או עיכוב בהגעת הכבודה או החפצים האישיים של הנוסעים. טיסה, נסיעה במכונית, אוטובוס והעברה יבשתית, הן באחריות ספקי השירותים הללו ובהתאם למגבלות החלות עליהם.

כשירות לנוסעים, נורוויג'ן קרוז ליין עשויה למכור כרטיסים לטיולי חוף או לארגן שירותים אחרים המופעלים על ידי קבלנים עצמאיים, אך נורוויג'ן קרוז ליין לא תישא בכל אחריות שהיא לכל נזק, הפסד, פציעה או מוות הנובעים מכל שירות שניתן על החוף או על ידי כל חברת תעופה, אכסנייה, מלון, מוביל יבשתי או כל ספק אחר של שירותים הניתנים או מוצעים בנוסף להפלגת האונייה.

נורוויג'ן קרוז ליין גם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תוכנית ההפלגה במידת הצורך, מה שעלול לגרור שינוי או ביטול של סיור במלואו או בחלקו, של תוכנית או של שירות אחר הניתן על ידי גורמי צד שלישי עצמאיים. במקרה זה, נורוויג'ן קרוז ליין לא תהיה אחראית לכל אובדן או הוצאות הנגרמים משינויים או ביטולים אלו.

האחריות של NCL לא חלה מעבר לאונייה. בשל כך, כל הסידורים שנעשו על ידי או עבור הנוסעים, בין אם לפני עלייתם על האונייה או בכל פעם שירדו לגמרי מן האונייה, נמצאים באחריות הנוסעים עצמם. נוסעים היורדים לחוף בכוחות עצמם אחראים לעלייה מחדש לסיפון לפני היציאה מהנמל.

בטיחות ואבטחה

נורוויג'ן קרוז ליין מגיעה למספר רב של נמלים במדינות רבות ברחבי העולם. בכל רגע נתון סביר שיהיו "מוקדי סכנה" בעולם, במונחים של פשיעה ו\או מלחמה או פעולות טרור. לפיכך, ייתכן שיהיה צורך לשנות את תוכנית ההפלגה או סיורי החוף שפורסמו. כל שינויים שכאלו הם למען ביטחונכם ומעבר לשליטה של נורוויג'ן קרוז ליין. בעוד שנורוויג'ן קרוז ליין שואפת לספק הגנה סבירה למען הנוחות והבטיחות שלכם על סיפון האוניות שלה, נורוויג'ן קרוז ליין אינה יכולה להבטיח חופש מכל הסיכונים הקשורים במלחמה, טרור, פשע או מקורות פוטנציאליים אחרים לפגיעה. נורוויג'ן קרוז ליין מזכירה לכל הנוסעים כי עליהם לקחת אחריות על מעשיהם בזמן שהייתם בחוף, בסופו של דבר. מחלקת המדינה של ארה"ב וסוכנויות ממשלתיות דומות אחרות מוציאות באופן קבוע אזהרות מסע לנוסעים עם פירוט התנאים המקומיים בערים ובמדינות נתונות, בהתאם להערכת הסוכנויות את הסכנה לנוסעים. נורוויג'ן קרוז ליין ממליצה בחום לנוסעים ולסוכני הנסיעות שלהם להשיג ולשקול מידע שכזה בעת קבלת החלטות לגבי נסיעות.

מדיניות זמן עלייה סופי לאונייה

הגעה למסוף היציאה לשייט
לנוחותכם, אנחנו ממליצים לאורחים להגיע למסוף היציאה לא יותר משעה אחת (1) לפני העליה המתוכננת לסיפון, כפי שמופיעה במסמכי ההפלגה שלכם. בשל תקנות ביטחון, יתכן שאורחים לא יורשו להיכנס למסוף השייט לפני המועד המתוכנן לעליה לסיפון, ויתכן כי יעדיפו להמנע מהמתנה במזג אוויר סוער, מאחר ואזורי ההמתנה מחוץ ובתוך מסוף השייט עשויים להיות מוגבלים.

זמן עלייה סופי לאונייה
כדי להקל על תהליך העליה לסיפון ועל תהליך הטיפול במסמכים המקוונים שלכם, אורחים מתבקשים למלא את טופס הרישום המקדים המקוון לנוסע בהקדם האפשרי. כדי לעמוד בתקנות ממשלתיות חדשות לגבי מניפסט היציאה, כל האורחים נדרשים להשלים את הרישום המקדים לפני יום ההפלגה, ועליהם להשלים את ביצוע הצ'ק-אין במסוף השייט ולהיות באונייה לא יאוחר משעה לפני מועד ההפלגה המצויין במסמכי ההפלגה שלהם, אחרת הם לא יורשו להפליג. אורח שיגיע מאוחר יכול להצטרף לאונייה בכל נמל עגינה שמופיע במסלול ההפלגה המתוכנן. אורח שיאחר ויבקש להצטרף להפלגה בנמל העגינה הבא ייאלץ לשאת בכל התשלומים והוצאות הנסיעה הנלוות.

שעת עלייה לאונייה בנמלי עגינה
בכל נמלי העגינה, האחריות מוטלת על האורחים לחזור לאונייה לא יאוחר משעה אחת (1)לפני מועד ההפלגה המתוכנן של האונייה. לידיעתכם, השעה הנוכחית על האונייה עשויה להיות שונה מן השעה המקומית בנמל העגינה. באחריותו של האורח לציית לשעה הנהוגה על האונייה. במקרה שאורח מפספס את האונייה לאחר שזו יצאה לדרך, האורח יישא על אחריותו בכל ההוצאות הכרוכות בהצטרפות מחדש להפלגה.