הגרלת Feel Free to Play & Vacay של נורוויג'ן

הכללים הרשמיים להגרלה

אין צורך ברכישה או התחייבות על מנת להשתתף או לזכות. ביצוע רכישה אינו מגדיל את הסיכויים שלכם לזכיה.

1. זכאות: הגרלה זו ("מבצע קידום מכירות") פתוחה לתושבים חוקיים של 50 המדינות של ארצות הברית, כולל DC, בגיל 18 ומעלה. עובדי נורוויג'ן קרוז ליין ("נורוויג'ן קרוז ליין" או "נותנת החסות"), וחברות ההורה, השותפים, חברות הבת, סוכנויות הפרסום או קידום המכירות שלה, יחד עם משפחותיהם הקרובות (בני זוג, הורים, אחים וילדים) ואנשים המתגוררים באותו משק בית עם אחד מעובדים אלו אינם זכאים להשתתף במבצע זה. מבצע זה אינו תקף במקומות בהם הוא אסור על פי החוק. ההחלטות של נותנת החסות הינן סופיות ומחייבות בכל הקשור למבצע זה. מבצע זה כפוף לחוקי ארצות הברית, וחלים עליו כל החוקים והתקנות הפדרליים, המדינתיים והמקומיים.

2. השתתפות: מבצע קידום המכירות מתחיל בשעה 6:30:00 בערב שעון ניו יורק (ET) ב-3/2/2019 ומסתיים ב-4/2/2019 בשעה 1:00 בבוקר שעון ניו יורק  (ET) ("תקופת המבצע"). כדי להשתתף, עקבו אחר @CruiseNorwegian בטוויטר או @norwegiancruiseline בפייסבוק וענו על שאלת טריוויה אחת בשימוש ב-#CruiseNorwegian. בהגשת תשובה בשימוש ב-#CruiseNorwegian, תירשמו להגרלה בה תוכלו לזכות בפרסים המפורטים להלן. בהשתתפות, אתם שולחים את המידע שלכם ל-NCL ולא לפייסבוק או טוויטר. פייסבוק וטוויטר אינם נותני חסות ואינם מקושרים למבצע זה.

3. פרס: סך של 8 פרסים יוענקו ל-8 זוכים בודדים. כל זוכה יקבל תעודת שייט אחת להפלגה של 7 ימים לשניים (2) עם נורוויג'ן קרוז ליין באונייה Norwegian Encore או Norwegian Joy בחדר עם מרפסת.  עבור כל Pick 6 המתקיים בעת המשחק, (Pick 6 מוגדר כמצב בו שחקן של קבוצת ההגנה עוצר כדור שנזרק על ידי קוורטרבק של הקבוצה התוקפת ורץ איתו לאזור הסיום לטאצ'דאון של 6 נקודות) NCL תעניק באקראי שישה הפלגות נוספות של 7 ימים לקריביים בכל אונייה של נורוויג'ן קרוז ליין בחדר עם מרפסת למשתתפים בטריוויה. יש להזמין את ההפלגה ולהפליג לפני ה-1 באפריל 2021. יש לבצע ולסיים את ההזמנה עד 90 ימים לפני מועד ההפלגה. ההפלגות הזמינות תיקבענה בהמשך ורשימה שלהן תימסר לזוכה יחד עם שובר הזכיה בשייט. ההזמנות וההפלגה כפופות לתנאים ולהגבלות של שובר השייט, קביעת זמינות ותאריכים לא זמינים נמצאת בידי נורוויג'ן. כל המיסים, מיסי שדה התעופה, מיסי מכס וכל עמלות אחרות הינם באחריות הזוכה בפרס. הפרס אינו כולל תחבורה אווירית, תחבורה יבשתית, מיסים ואגרות ממשלתיות, מיסי נמל, דמי שירות ותשרים, היטלי דלק, NCF, סיורי חוף והוצאות אישיות אחרות. כל שאר ההוצאות שאינן מוזכרות להלן ביחס לפרס הינן באחריותו הבלעדית של הזוכה בפרס. כל פרס הוא בשווי של כ-4,000$. סיכויי הזכייה תלויים במספר ההשתתפויות הזכאיות שיתקבלו. במקרה והערך הממשי של הפרס הגדול יהיה נמוך מהמצויין לעיל, לא יבוצע החזר של ההפרש. הזוכה והשותף להפלגה של הזוכה חייבים להפליג ביחד בתאריכים המסופקים על ידי נורוויג'ן, או עלולים להפסיד את הפרס. נורוויג'ן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להחליף את הפרסים בערך שווה או גבוה יותר במקרה והפרסים שפורסמו אינם זמינים. ההחלטות של נורוויג'ן בנוגע להענקת הפרסים הינן סופיות. אין אפשרות להחלפת פרסים למעט כפי שנקבע בזאת. רישום הספינות: איי הבהאמה וארה"ב. אף אדם (בכלל זאת הזוכה והאורח) מתחת לגיל 21 לא יוכל לבצע הזמנה אלא אם כן הוא מלווה על ידי אדם בוגר בגיל 21 ומעלה, מלבד זוגות נשואים מתחת לגיל 21. כל אורח מתחת לגיל 18 חייב להיות מלוווה על ידי הורה או אפוטרופוס. הפרס תקף אך ורק לזוכה בפרס, הוא אינו ניתן להעברה ואין אפשרות למסור, לסחור, למכור או להחליף אותו בתמורה למזומן או פרס אחר, למעט השיקול הבלעדי של נורוויג'ן קרוז ליין בעקבות אי זמינות של הפרס מכל סיבה שהיא, ובמקרה זה רק עבור פרס בעל ערך שווה או גבוה יותר.

4. הזוכה בפרס: הזוכה/ים בפרס יקבל(ו) הודעה בטוויטר או פייסבוק באמצעות תשובה לטוויט או לתגובה ב-3/2/19 או 4/2/19. ייתכן והזוכה יידרש לחתום ולהחזיר הצהרה על זכאות/שחרור מאחריות ופרסום בתוך שבעה (7) ימים מנסיון המסירה הראשון. חוסר תגובה בפרק הזמן המוקצב או החזרה של הודעה על זכייה כבלתי ניתנת למסירה יוכלו להוביל לפסילה ולבחירת זוכה חלופי. קבלת הפרס מהווה אישור לשימוש בשם של הזוכה ו/או דמותו על ידי נותנת החסות לצורך פרסום, עניין סחר ועריכה ללא פיצוי נוסף, אלא אם נאסר על פי חוק. על ידי קבלת הפרס, הזוכה מעיד שהוא עמד בכל הכללים של מבצע זה ומסכים לשחרר את נותנת החסות, ספק הפרס, חברות אם, שותפים, חברות בת, נושאי משרה, מנהלים ועובדים, אנשי צוות, שותפי מדיה, מדפיסים של חומר פרסומי,ספקי חומרי קידום מכירות, וסוכנויות קידום, פרסום ותיאום אחרות המעורבות בקידום מכל חבות בגין פציעה, אובדן או נזק מכל סוג שהוא שנגרמו בעקבות שימוש, קבלה, החזקה או הענקת הפרס או השתתפות בכל פעילויות פרס או פעילויות נלוות. הזוכה כמו כן מאשר כי נותנת החסות לא עשתה, ולכן אין היא אחראית, לכל התחייבות, ייצוג או ערובה, במפורש או במרומז, בפועל או על פי דין, ביחס לכל פרס, לרבות, אך לא רק, לאיכותו, מצבו המכני, או התאמתו למטרה מסוימת. בעצם ההשתתפות, מתחרים מסכימים להיות מחויבים על ידי הכללים הרשמיים וההחלטות של נותנת החסות אשר הינם סופיים ומחייבים בכל המובנים. לא יוענקו פרסים מעבר למספר הפרסים שפורסם. טופסי ההשתתפות הופכים לבעלותה של נותנת החסות ולא יקבלו התייחסות. בהתאם לתקנות מס ההכנסה בארה"ב, עבור זוכים בארה"ב, נותנת החסות תשלח טופס 1099 לכל זוכה בארה"ב המקבל פרס בשווי העולה על 600$ אשר ידרוש גילוי של מספר הזהות של הזוכה לנותנת החסות.

5. כללי: נותנת החסות שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להשעות או להפסיק את המבצע במקרה של וירוס, באג או כל גורם אחר מעבר לשליטתה של נותנת החסות אשר עלול להשחית את הניהול, האבטחה או המשחק ההוגן של המבצע. במקרה כזה, יכול להיות שהפרס יינתן על ידי בחירה אקראית מקרב המשתתפים המתאימים שיתקבלו עד התאריך/השעה של ההשחתה או השינוי, ככל שהדבר ניתן. נותנת החסות אינה אחראית על השתתפות מאוחרת, אבודה, לא שלמה או שגויה; תקלות או שגיאות מערכת מחשב, קו טלפון, ציוד אלקטרוני, חומרת מחשב, תוכנה או תוכנית או שגיאות אחרות; כשלים או עיכובים בשידורי מחשב או חיבורי רשת; בעיות בהורדת השתתפות מאתר האינטרנט; או כל בעיות טכניות אחרות הקשורות להשתתפות באתר האינטרנט. נותנת החסות אינה אחראית למידע השתתפות שגוי או לא מדויק, בין אם נגרם על ידי משתמשי אינטרנט או על ידי כל הציוד או התכנות הקשורים או שנעשה בהם שימוש למבצע, או על כל טעות טכנית או אנושית אשר עלולה להתרחש בעיבוד של ההשתתפות במבצע. אזהרה: כל ניסיון של אדם לפגוע בכוונה בכל אתר אינטרנט או לפגום בפעולה החוקית של מבצע זה מהווה הפרה של חוקים פליליים ואזרחיים ואם יעשה נסיון כזה, נותנת החסות שומרת לעצמה את הזכות לדרוש פיצויים מכל אדם כזה עד למידה המרבית המותרת על פי חוק. במקרה של מחלוקת, ההשתתפות תוכרז כנעשתה על ידי בעל החשבון המורשה של כתובת הדואר האלקטרונית שהוגשה בשלב ההשתתפות. "בעל חשבון מורשה" מוגדר כאדם הטבעי אשר מוקצה לכתובת דואר אלקטרונית על ידי ספק גישה לאינטרנט, ספק שירות און-ליין או ארגון אחר (למשל, עסק, חינוכי, מוסד, וכו') אשר אחראי להקצאת כתובות דואר אלקטרוני עבור הדומיין המשויך לכתובת הדואר האלקטרוני שהוגשה.

6. מחלוקות/בוררות: למעט במקרים אסורים, כל סוגיות ושאלות הנוגעות למבנה, תוקף, פרשנות, והניתנות לאכיפה של כללים ותנאים רשמיים אלה, או הזכויות והחובות של המשתתף ונותנת החסות בקשר למבצע, יוסדרו ע"י, ויפורשו בהתאם, לחוקים של מדינת פלורידה, מבלי לתת תוקף לכל בחירה של החוק או כללי ברירת הדין (בין אם של מדינת פלורידה או כל תחום שיפוט אחר) שייגרמו להחלת החוקים של כל תחום שיפוט אחר מלבד מדינת פלורידה. משתתפים מוותרים על כל הזכויות למשפט בכל פעולה או הליך שיונהגו בקשר לכללים רשמיים אלה ו/או מבצע זה. כל מחלוקת או תביעה הנובעת או הקשורה לכללים רשמיים אלה ו/או להגרלה זו תיושב באמצעות בוררות מחייבת. כל מחלוקת או תביעה כאמור תעבור בוררות על בסיס פרטני, ולא תאוחד בבוררות עם כל תביעה או מחלוקת של כל צד אחר. הבוררות תתנהל במדינת פלורידה, בעיר מיאמי, ואת השיפוט על פסק הבוררות ניתן לרשום בכל בית משפט בעל תחום שיפוט. למעט במקומות שבהם אסור, המשתתף מסכים כי: (1) כל סכסוך, תביעות ועילות תביעה הנובעים או הקשורים למבצע זה או לפרס כלשהו ייושבו בנפרד, מבלי לנקוט בכל צורה של תובענה ייצוגית; (2) כל טענה, פסק דין ופרס יוגבלו לעלויות בפועל שנגרמו, כולל העלויות הכרוכות בהשתתפות במבצע זה, אך באף מקרה לא בשכר טרחת עורכי דין; ו-(3) בשום פנים ואופן לא יורשה למשתתף לקבל פיצוי עבור, והמשתתף מוותר בזאת על כל הזכויות לתבוע, נזקים עקיפים, עונשיים, מקריים ותוצאתיים וכל נזק אחר, למעט הוצאות בפועל שנגרמו, וכן כל זכויות לקבל פיצויים כפולים או מוגברים אחרים.

7. מידע לגבי הכללים/הזוכה: למידע על הזוכה או לקבלת עותק נוסף של כללים רשמיים אלו, שלחו דוא"ל לכתובת socialmedia@ncl.com

8. נותנת החסות: נותנת החסות של מבצע קידום זה היא NCLH Corporation Ltd., 7300 Corporate Center Drive, Miami, FL 33126.

חזרה למעלה