הסכם רשיון ותנאי שימוש לאפליקציית iConcierge של נורוויג'ן

זהו הסכם בינך לבין NCL (Bahamas) Ltd. הפועלת תחת השם נורוויג'ן קרוז ליין (עם שותפיה, "מורשה", "אותנו" או "אנו") אשר קובע את שימושך באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן עבור המכשיר הנייד שלך יחד עם כל עדכון ושיפורים הנעשים לאפליקציית iConcierge של נורוויג'ן שאנו מעמידים לרשותך לצרכי גישה לתוכן דיגיטלי ושירותים נוספים ("שירותים") במכשיר הנייד שלך (לדוגמה: אייפון או אייפד של אפל, מכשיר אנדרואיד או מכשיר נייד של מיקרוסופט Windows) (כל אחד "מכשיר נייד"). שימושך באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן כפוף לתנאים בהסכם זה. אנא קרא/י את הסכם הרשיון ותנאי השימוש באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן ואת כל הכללים, קווי המדיניות והתנאים הקשורים לשירותים בהם תעשה/י שימוש באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן (ביחד, "תנאי השימוש"). בשימוש באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן, הנך מתחייב/ת לתנאי שימוש אלה. הנך מסכים/ה בזאת כי שימושך באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש. 1. שימוש באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן. בכפוף לתנאי שימוש אלה, אנו מעניקים לך בזאת רשיון אישי, מוגבל, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה ובלתי ניתן להרחבה, להתקנה ושימוש באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן במכשיר הנייד שלך. הנך רשאי/ת להשתמש באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן רק בהקשר לשירותים וכפי שמתירים תנאי השירות. אינך רשאי/ת: (א) להפריד כל רכיב של אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן לשימוש שאינו קשור לשירותים המסופקים באמצעותה, (ב) לשלב כל חלק מהאפליקציה בתכניות שלך או לקמפל כל חלק ממנה בשילוב עם תכניות משלך, (ג) להעביר אותה לשימוש עם שירותים אחרים, או (ד), למכור, לשכור, להשכיר, להשאיל, להלוות, להפיץ, לתקשר באופן ציבורי, להפוך או להעניק רשיון משנה לאפליקציית iConcierge של נורוויג'ן או להקצות כל זכות אחרת לאפליקציית iConcierge של נורוויג'ן במלואה או בחלקה. לא משתמעים שירותי תחזוקה או תמיכה עבור אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן בהסכם זה ואלו לא יסופקו אלא על פי שיקול דעתו הבלעדי של מעניק הרשיון. 2. מדיניות תשלומים, החזרים ומסים. באפשרותך להוריד את אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן למכשיר הנייד שלך ללא תשלום. השימוש בשירותים נבחרים הזמינים עבורך באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן עשוי להיות כפוף בתשלום. כל חיוב החל עליך לאחר רכישת שירותים נבחרים באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן יתווסף לחשבון ההוצאות שלך על הסיפון. החיוב יבוצע בזמן העסקה או זמן קצר לאחר העסקה שלך. הנך מסכים/ה לשלם עבור כל שירות כרוך בתשלום הנרכש באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן. אנו עשויים לגבות את חשבון הוצאות הסיפון שלך עבור כל שירות הנרכש אשר כרוך בתשלום. המכיר הכולל שייגבה בגין רכישת שירות כזה יכלול: 1. מחיר השירות הנרכש באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן יחד עם כל מסי מכירה רלוונטיים; מסי מכירה אלו מבוססים על כתובת החיוב ושיעור מס המכירות בפועל בזמן הורדת אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן. ייגבה מס רק במדינות בהן סחורה דיגיטלית חייבת במס. תמחור אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן עשוי להשתנות בכל עת ואנו לא מספקים הגנת מחירים או החזרים במקרה של הוזלה במחיר או מבצעים. אם בעיות טכניות מונעות או מעכבות באופן בלתי סביר את הגעת אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן, הפתרון היחידי והבלעדי שלך הוא החלפה או החזר המחיר ששולם על אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן לפי שיקול דעתנו. 3. רכישות סיורי חוף. אחד השירותים המוצעים באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן הוא האפשרות לרכוש סיורי חוף. קיימות מגבלות גיל על רבים מסיורי החוף הזמינים למכירה. הנך מסכים בזאת כי תבצע/י רכישת סיורי חוף עבור עצמך או כל אדם רק אם את/ה ואנשים אלו עומדים בדרישות הגילאים של סיור החוף. 4. חיובי ספק. הנך מכיר/ה בכך שהנך אחראי/ת לשלם עבור כל עלויות שימוש במכשיר הנייד בחו"ל, עלויות אינטרנט, עלויות מסרונים (SMS), עלויות חבילות, עלויות כיסוי וכל חיוב אפשרי אחר הנובע מתוצאה משימוש באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן. הנך מסכים/ה לשלם את כל החיובים לחברת הספק שלך ומאשר/ת שאנו לא אחראיים לשלם כל תשלום לספק שלך. הנך מסכים/ה בזאת כי במקרה של אי-השבתת המכשיר הנייד שלך, האחריות הינה עמך עבור כל חיובי נדידה שייגרמו. 5. איסור הנדסה הפוכה. אינך רשאי/ת, ולא תעודד/י, תסייע/י או תאשר/י לכל אדם אחר לשנות, לבצע הנדסה הפוכה, לבצע דקומפילציה, לפרק או לחבל בכל צורה אחרת, את אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן, בין אם במלואה או בחלקה, או ליצור כל עבודות נגזרות מאפליקציית iConcierge של נורוויג'ן. עדכונים. על מנת לשמור על עדכניות אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן, אנו עשויים להציע עדכונים אוטומטיים או ידניים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. עדכונים אלו נועדו לשפר ולתגבר את אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן, ועשויים לבוא לידי ביטוי כתיקוני תוכנה ופונקציונליות חדשה. אם אנו מחליטים לספק תחזוקה או תמיכה מכל סוג, אנו רשאים להפסיק תחזוקה או תמיכה זו בכל עת וללא הודעה מוקדמת. תקנות ייצוא. תידרש/י לעמוד בדרישות כל ההגבלות ותקנות הייצוא והייצוא מחדש של משרד המסחר והתעשייה של ארצות הברית וסוכנויות ורשויות אחרות של ארצות הברית וזרות העשויות לחול על אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן, ולא להעביר, לעודד, לסייע או לאשר את העברת אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן למדינה אסורה או להפר באופן אחר את ההגבלות או התקנות החלות. 8. איסור שימוש בלתי חוקי ושמירת זכויות. אין להשתמש באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן או בשירות לכל מטרה בלתי חוקית. אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן הינה הקניין הרוחני של מעניק הרשיון ומעניקי הרשיון שלו. המבנה, הארגון והקוד של אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן הינם סודות מסחריים בעלי ערך והמידע הפרטי של מעניק הרשיון. אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן מוגנת על פי החוק, לרבות, אך ללא הגבלה לחוקי זכויות יוצרים והוראות אמנה בינלאומיות. למעט הזכויות המוקנות לך במפורש בתנאי שימוש אלה, כל הזכויות, הבעלות והרישומים בגין אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן ושירותיה שמורים לנו ולמעניקי הרשיון שלנו. הורדת אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן אינה מקנה לך כל קניין רוחני או זכויות אחרות באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן. 9. רישום חשבון: שימוש בנתונים. (א) באפשרותך לרשום את המכשיר הנייד שלך עם חדר הלינה שלך ולהקים חשבון ("החשבון") איתנו. אין לחשוף את פרטי החשבון שלך לכל אדם אחר. הנך אחראי/ת באופן בלעדי לשמירה על סודיות ואבטחת חשבונך, ועל כל פעילות המתקיימת בתוך או באמצעות החשבון, והנך מסכים/ה להודיע לנו מיידית על כל פרצת אבטחה בחשבונך באמצעות פרטי הקשר המופיעים בסעיף 20 של הסכם זה. לא נהייה אחראיים על כל הפסד הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבונך. הנך מסכים/ה לספק מידע מדויק ומלא בעת ההרשמה איתנו, ועם שימושך באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן והשירותים ("נתוני רישום"), והנך מסכים/ה לעדכן את נתוני הרישום שלך כדי לשמור על דיוקם ושלמותם. הנך מסכים/ה כי אנו רשאים לאחסן ולעשות שימוש בנתוני הרישום המסופקים על ידך לשם אחזקת חשבונך, סיפוק שירותים וטכנולוגיות אחרות, חיוב עמלות לחשבונך (אם חלים), ושיפור אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן. (ב) הנך מסכים/ה כי אנו רשאים לאסוף, לשמור ולעשות שימוש בנתונים טכניים ומידע קשור ("מידע קשור")-לרבות, אך לא מוגבל למידע טכני על המכשיר הנייד שלך, מערכות ותוכנות אפליקציה שלך, וכן ציוד היקפי–אשר נאסף מעת לעת לשם אחזקת חשבונך, סיפוק שירותים וטכנולוגיות אחרות, סיפוק עדכונים ותמיכה עבור אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן, ושיפור אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן. (ג) הנך מסכים/ה בזאת כי בעת לחיצה על או עיון בפריטים מסוימים, אנו עשויים לאחסן נתונים ולעשות בהם שימוש לצורך ניתוח פנימי על מנת לשפר את השירות שלנו. מידע זה כולל אך לא מוגבל למזהה ההפעלה, מזהה המשתמש, שם המשתמש ואורך הפעילות באפליקציה. 10. כתב ויתור על אחריות וגבול אחריות. (א) הנך מאשר/ת ומסכים/ה במפורש כי התקנה, שימוש וכל גישה אחרת לאפליקציית iConcierge של נורוויג'ן נמצאת באחריותך הבלעדית. אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן נמסרת אליך "כפי שהיא" עם כל פגמים אשר יהיו וללא אחריות מכל סוג שהיא. מעניק הרשיון, מעניקי הרשיון שלו ומפיציו, ספקים אלחוטיים שבאמצעות רשתם מופצת אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן, וכל אחד מהשותפים והספקים שלהם לפי העניין (יחד, "צדדים משוחררים") מוותרים על כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא מוגבל לאחריות המשתמעות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, דיוק, הנאה סבירה, ואי-הפרה. אחריות לא תיווצר על ידי מידע או ייעוץ כתוב או בעל פה על ידי צד משוחרר או נציג מורשה. חוקי תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים מיאון אחריות משתמעת. אם חוקים אלו חלים עליך, חלק או כל מיאוני הויתור, הפריטים המנועים או ההגבלות הנ"ל עשויים שלא לחול עליך, וייתכן שיהיו לך זכויות נוספות. (ב) בכפוף לסעיף 10(ג) להלן ובמידה והדבר אינו אסור על פי חוק, לכל צד משוחרר לא תהיה אחריות כלפיך בגין כל נזק מקרי או תוצאתי בגין הפרת כל אחריות מפורשת או משתמעת, הפרת חוזה, רשלנות, אחריות מפורשת או כל תאוריה משפטית אחרת הקשורה לאפליקציית iConcierge של נורוויג'ן או לשירותים, לרבות, אך לא מוגבל לכל נזק שייגרם כתוצאה מאובדן רווחים, הכנסות, נתונים או שימוש באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן או בשירותים, גם אם ניתנה הודעה לצד המשוחרר על האפשרות לנזקים כאלו. בכל מקרה, החבות המצטברת של כל צד משוחרר תחת תנאי שימוש אלו תהיה מוגבלת ל-50.00$. חוקי תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הדרה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים. אם החוקים האלו חלים עליך, חלק או כל מהפריטים המנועים וההגבלות הנ"ל עשויים לא לחול עליך, ועשויים להיות לך זכויות נוספות. (ג) בכפוף להוראות בתת-סעיף 10(ג)(iii) להלן, האחריות הסטטוטורית של הצדדים המשוחררים לנזקים (ללא תלות בעילה המשפטית של כל תביעה) תהיה מוגבלת כדלהלן (בתנאי שכל האחריות הסטטוטורית המורחבת של הצדדים המשוחררים תישאר ללא השפעה): (i) הצדדים המשוחררים יהיו אחראים רק עד לסכום הנזקים הצפויים באופן טיפוסי בעת הסכמתך לתנאי השימוש ביחס לנזקים שנגרמו עקב הפרת התחייבות חוזית (לדוגמה, חובת החוזה אשר מימושה מאפשר ביצוע נאות של תנאי שימוש אלה בינך לבינינו, הפרתה מסכנת את מטרת ההסכם ואשר הנך מסתמך/ת על מימושה באופן קבוע); (ii) הצדדים המשוחררים אינם אחראיים על נזקים הנגרמים עקב התחייבות חוזית פשוטה שאינה רשלנית; וכן, (iii) גבול האחריות הנ"ל לא יחול על כל חבות או חבות סטטוטורית בגין נזקים אשר נגרמו עקב התנהגות בלתי הולמת או רשלנית חמורה, או כל סוג של פציעה אישית מכוונת או כתוצאה מרשלנות. 11. שיפוי. הנך אחראי/ת וצפוי/ה להגן, לשפות ולא להאשים את הצדדים המשוחררים ואת כל נושאי המשרה, הדירקטורים, הסוכנים והעובדים שלהם בגין כל אחריות, הפסד, נזק, עלות, או הוצאה (לרבות שכר טרחה סביר לעורכי דין) הנובעים משימושך באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן או בשירותים, הפרת ההסכם, הפרת החוק או הפרת כל זכות של כל אדום או ישות, לרבות, אך ללא הגבלה לזכויות הקניין הרוחני. 12. שימוש בשירותי צד שלישי. עם שימושך באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן או בשירותים, ייתכן שתעשה/י שימוש בשירותי צד שלישי אחד או יותר, כגון ספק אלחוטי או ספק פלטפורמה לנייד (ביחד ולחוד "שירותי צד שלישי"), והנך מאשר/ת כי שימושך בשירותי הצד השלישי עשוי להיות כפוף למדיניות ולתנאי שימוש נפרדים, לרבות עמלות, של צד שלישי אחד או יותר. שירותי צד שלישי עשויים להציג, לכלול או לספק תוכן, נתונים, מידע ואפליקציות או חומרי צד שלישי ("חומרי צד שלישי") או לספק קישורים לאתרי צד שלישי מסוימים. עם השימוש בשירותי צד שלישי, הנך מאשר/ת ומסכים/ה כי איננו אחראים לבדיקת או להערכת התוכן, הדיוק, השלמות, העיתוי, התוקף, ההיענות לזכויות היוצרים, החוקיות, ההגינות, האיכות או כל היבט אחר של אתרי או חומרי הצד השלישי. איננו מתחייבים, תומכים או מניחים, ולא תהיה לנו כל אחריות או התחייבות כלפיך או כלפי כל אדם אחר בגין שירותי הצד השלישי, אתרי או חומרי הצד השלישי, או בגין כל חומרים, מוצרים או שירותים אחרים של הצד השלישי. חומרי צד שלישי וקישורים לאתרים אחרים ניתנים אך ורק לנוחיותך. נתוני מיקום שסופקו על ידי כל שירותי צד שלישי הינם למטרות ניווט בסיסיות בלבד, עשויים לא להיות מדויקים ולא נועדו בכדי להסתמך עליהם במצבים בהם נדרש מידע מיקום מדויק, או כאשר נתוני מיקום שגויים, בלתי מדויקים או מלאים, עשויים לגרום למוות, פציעה, או נזק לרכוש או לסביבה. השימוש בהנחיית מסלול בזמן אמת הוא באחריותך הבלעדית. הנך מסכים/ה כי כל שירותי צד שלישי עשויים להכיל תוכן קנייני, מידע וחומרים המוגנים על ידי זכויות קניין רוחני רלוונטיות וחוקים נוספים, לרבות אך לא מוגבל לזכויות יוצרים, וכי לא תעשה/י שימוש בתוכן הקנייני, במידע ובחומרים בכל דרך שהיא למעט שימוש מותר בשירותי צד שלישי. 13. מידע מתקבל. אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן תספק לנו נתונים עליה ועל האינטרקציה שלה עם התוכן אליו את/ה ניגש/ת דרך אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן ושימושך בה. כל מידע המסופק לנו עשוי להתאחסן בשרתים על הסיפון ובארה"ב, והינו כפוף לתנאי שימוש אלה. 14. שינויים בשירות. אנו עשויים לשנות, להשעות, להפסיק או לבטל את זכותך להשתמש באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן או בחלק ממנה או בשירותים בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ובמקרה זה אנו עשויים לשנות את אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן ולהפוך אותה לבלתי שמישה. מעניק הרשיון לא יישא אחריות כלפיך אם הוא מממש זכויות אלו. 15. ביטול. הנך רשאי/ת לבטל את תנאי שימוש אלו בכל עת על ידי הסרת או השמדת כל עותק של אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן הנמצא ברשותך או בשליטתך. הזכויות שלך תחת תנאי שימוש אלה יסתיימו באופן אוטומטי ללא הודעה מאיתנו במקרה של אי-עמידה בכל אחד מן התנאים. במקרה של ביטול, עליך להפסיק כל שימוש ולהשמיד כל עותק של אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן, ואנו רשאים לבטל את גישתך לשירותים ללא הודעה מוקדמת. אנו עשויים גם לבטל את זכותך להשתמש באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן בכל עת ובמקרה כזה, אנו רשאים לשנות את אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן ולהפוך אותה לבלתי ניתנת לשימוש. אי-דרישה או אי-אכיפה מצידנו בגין ציותך הקפדני לתנאי שימוש אלה לא מהווה ויתור על כל אחת מזכויותינו. 16. שינויים. אנו רשאים לשנות כל אחד מתנאי השימוש שלנו על פי שיקול דעתנו הבלעדי על ידי פרסום התנאים המתוקנים בתוך אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן. שימושך המתמשך באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן או בשירותים לאחר תאריך התחילה של כל שינוי מעיד על הסכמתך להתחייב לו. 17. התנגדויות. התנאים בתנאי שימוש אלו חלים על אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן וכן על כל עדכון ושדרוג לאפליקציית iConcierge של נורוויג'ן שאנו עשויים לספק המחליפים או משלימים את אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן המקורית, אלא אם העדכון או השדרוג מלווה ברישיון נפרד, ובמקרה זה תנאי רישיון זה יחולו. אם אנו מספקים תנאי שימוש ספציפיים עבור שירות מסוים, וקיים ניגוד בין תנאי השימוש הספציפיים עבור השירות המסוים לבין תנאי שימוש אלה, תנאי השימוש הספציפיים עבור השירות המסוים יחולו. 18. תנאים נוספים. (א) תנאים נוספים של מכשירי אפל. סעיף מספר 18א) זה חל עליך רק במידה ואת/ה משתמש/ת באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן במכשיר אפל (למשל: אייפון, אייפד, אייפוד טאץ') (כל מכשיר שכזה, "מכשיר אפל"); סעיף 18 לא חל עליך אם אינך משתמש/ת באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן במכשיר אפל. כפי שבינינו לבין Apple, Inc., אנו האחראים הבלעדיים לאפליקציית iConcierge במכשיר אפל שלך, והנך רשאי להשתמש באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן במכשיר האפל שלך רק בהתאם לתנאי שימוש אלה ול"כללי השימוש" המפורטים בתנאים והגבלות של חנות האפליקציות. בנוסף, כפי שבינינו לבין Apple Inc., במידה ש: (א) אנו נדרשים לטפל בכל תביעה הקשורה לשימוש או לבעלות שלך או של צד שלישי באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן במכשיר האפל שלך, אנו אחראיים על הטיפול, החקירה או הגנת התביעה, ו-(ב) לא ביצענו מיאון אחריות אפקטיבי בגין אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן במכשיר האפל שלך, אנו אחראיים באופן בלעדי לכל אחריות מוצר או לתביעות, הפסדים, התחייבויות, נזקים, עלויות או הוצאות אם אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן אינה עומדת בכל אחריות שהיא במכשיר האפל שלך. אם אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן אינה עומדת בכל אחריות שהיא אשר חלה על מכשיר האפל שלך, באפשרותך להודיע לחברת Apple Inc. על מנת לקבל החזר מחיר הרכישה של אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן במכשיר האפל שלך, אם קיים. חברת Apple Inc. לא תישא בכל אחריות אחרת כלשהי בגין אפליקציית iConcierge של נורוויג'ן במכשיר אפל שברשותך. חברת Apple Inc. וחברות הבת שלה הן צדדים שלישיים לתנאי שימוש אלה ועם הסכמתך לתנאי שימוש אלה, חברת Apple Inc. וחברות הבת שלה עשויות לאכוף את תנאי שימוש אלה נגדך כצד שלישי לתנאי שימוש אלה. (ב) תנאים נוספים למכשירי אנדרואיד. סעיף זה חל עליך רק אם הנך עושה שימוש באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן במכשיר נייד עם מערכת הפעלה של אנדרואיד. שימושך באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן הינו בכפוף לתנאים וההגבלות של שוק האנדרואיד הנמצאים באתר http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html.. (ג) תנאי שימוש נוספים למכשירי מיקרוסופט. סעיף 18(ג) זה חל עליך רק אם הנך עושה שימוש באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן במכשיר נייד עם מערכת הפעלה של מיקרוסופט. שימושך באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן הינו בכפוף לתנאים והגבלות של Microsoft's Zune הנמצאים לרשותכם באתר האינטרנט http://www.zune.net/en-US/legal/termsofservice.htm. 19 שונות. (א) תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבינינו וקובעים את שימושך באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן ובשירותים, ובאים במקום כל הסכם קודם בינך לבינינו. הנך עשוי/ה להיות כפוף/ה לתנאים והגבלות העשויים לחול בעת שימוש בשירותי צד שלישי. אם חלק כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, חלק זה יפורש באופן העולה בקנה אחד עם הדין החל כך שישקף, ככל האפשר, את כוונותיהם המקוריות של הצדדים, והחלקים הנותרים יישארו בתוקף מלא. (ב) לא נישא באחריות לכל אי-ביצוע התחייבות הנובע מסיבות שאינן בשליטתנו. (ג) השירותים מופעלים על ידינו ממשרדינו בארה"ב. הנך מסכים/ה לציית לכל החוקים, התקנות והפקודות המקומיים, המדינתיים, הפדרליים והלאומיים החלים על שימושך באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן או בשירותים. תנאי שימוש אלה כפופים לחוק בפלורידה, מבלי להשפיע על כל סתירה בין הוראות החוק. הנך מסכים/ה במפורש כי סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל תביעה או מחלוקת עמנו או בכל הנוגע לשימושך באפליקציית iConcierge של נורוויג'ן או בשירותים, נמצאת בבית המשפט המחוזי של ארה"ב במחוז הדרומי של פלורידה, מחלקת פורט לודרדייל או במעגל השיפוט ה-17 של פלורידה, מחוז ברווארד, פלורידה. (ד) אנו רשאים להודיע לך על תנאי שימוש אלה על ידי שליחת הודעת דוא"ל לחשבון הדוא"ל שלך או במכתב בדואר לכתובת הדואר הרשומה בחשבונך, או על ידי פרסום דרך השירותים. הודעות ייכנסו לתוקף באופן מיידי. (ה) אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנקוט בצעדים שאנו רואים כהכרחיים או מתאימים באופן סביר על מנת לאכוף ו/או לוודא עמידה בכל חלק מתנאי שימוש אלה. הנך מסכים/ה שיש לנו את הזכות, ללא חבות כלפיך, לחשוף כל נתוני רישום ו/או פרטי חשבון לרשויות החוק, פקידי ממשלה ו/או צד שלישי, שכן אנו סבורים שקיים צורך סביר או מתאים לאכוף ו/או לאמת ציות לכל חלק שהוא מתנאי שימוש אלה. 20. פרטי קשר. ליצירת קשר בנוגע לתנאי שימוש אלה, אנא פנה/י לדוא"ל mobileapphelp@ncl.com עם פנייתך בכתב. 21. קניין רוחני. הנך מסכים/ה בזאת כי הסימנים המסחריים, סימני השירות, הגרפיקה וסמלי הלוגו של מעניק הרישיון הינם סימנים מסחריים של מעניק הרישיון. לא מגיעה לך כל זכות או רישיון בגין כל אחד מהסימנים המסחריים, סימני השירות, הגרפיקה, או סמלי הלוגו הנ"ל. 22. ניתוק. במקרה שכל תנאי שהוא מתוך הסכם זה נחשב על ידי כל בית משפט כבלתי תקף או לא חוקי, שאר הסכם זה יישאר בתוקף וניתן לאכיפה.
חזרה למעלה