תנאים

חלון ההזמנות: 9/11/2015 - 11/30/2015 בשעה 11:59 בערב, שעון החוף המזרחי

Cannot be combined with any other OBCF100 offer.
המבצע תקף להזמנות FIT פרטניות, נציגי קבוצות חדשות והזמנות FS.
הזמנות חדשות של FIT המתאימות לבודדים ניתנות להעברה לתוך קבוצה מסורתית קיימת או קבוצת FS, והדבר יחשב לקראת קרדיטים של מדריך הסיור.
ניתן לשלב את המבצע בתעריפים קבוצתיים קיימים. RQs אינם תקפים אלא אם הזמנת RQ הומרה לסטטוס OF או BK בחלון הזמנות המבצעים.
המבצע לא לא תקף עבור קבוצות חדרים.
Onboard Credit amount is per stateroom, in U.S. Dollars, and will be applied to the 1st and 2nd guest in the stateroom. הטבה זו תיווסף באופן אוטומטי להזמנה.
הקרדיט לשימוש באונייה יינתן לאורחים מספר 1 ו-2 בהזמנה. יחידים המשלמים 200% זכאים לשוויו המלא של הקרדיט לשימוש באונייה.
Onboard Credit has no cash value and is not transferable. אין אפשרות להשתמש בו עבור עמלות שירות על האונייה או עבור פעילויות ששולמו מראש.
יש לציין שמות על ההזמנות. אורחים המבטלים הזמנה ומבצעים אותה מחדש נדרשים להסכים לתנאים ולההתניות של מבצע זה.
לא חל על תאריכי הפלגות שכר וסוגי קבוצות: CMI OP EVENT, CMI OP LG EVENT, INCREG & INCLARGE
המבצע אינו כולל מסים ממשלתיים, הוצאות ועלויות נמל ודמי שירות על הסיפון לפי שיקול דעת אישי.
המבצע והאפשרות לשלבו עם מבצעי קידום אחרים כפופים לשינוי בכל עת בהתאם לשיקול דעתה של נורוויג'ן קרוז ליין. עשויות לחול מגבלות נוספות.
המבצע חל על NCLMIAMI, NCLINTL, AUSTRALIA ו-NCL BRAZIL. לא חל במשרדי מרכז אירופה ובריטניה.
הודעה חשובה: נורוויג'ן קרוז ליין שומרת את הזכות לגבות תוספת דלק ללא הודעה מוקדמת אם מחיר הסגירה של West Texas Intermediate Fuel יעלה מעל 65$ לחבית במסחר ב-NYMEX (New York Mercantile Exchange Index).
במקרה שתיגבה עמלת דלק, ההחלטה האם להחיל אם להחיל את התשלום הנוסף להזמנות קיימות או חדשות תהיה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של נורוויג׳ן קרוז ליין, בין אם הזמנות אלה שולמו במלואן ובין אם לאו. תוספות חיוב שכאלה אינן נכללות בתעריף השייט. החיוב על תוספת הדלק לא יעלה על 10.00$ לנוסע ליום. נורוויג'ן קרוז ליין אינה אחראית על שגיאות או השמטות דפוס. רישום הספינות: בהאמאס וארה"ב. ©2015 NCL Corporation Ltd

חזרה למעלה