הם הקרדיט ניתן להעברה?


כן. החל מ-18 במאי 2020, שוברי FCC הקשורים לאחת מהפלגות 2020 המושעות או למדיניות Peace of Mind, ניתנים להעברה. כדי להעביר את הקרדיט, ומתוך מאמץ לסייע לכם באופן המיטבי ובמהירות, פעלו לפי ההוראות המופיעות מטה:

 • בקשת העברה בדוא"ל אל: fcctransfer@ncl.com
  • נא לכלול את הפרטים הבאים בדוא"ל.
  • שורת הנושא: בקשה להעברת FCC – מזהה שובר #XXXXXXXX
  • יש לצרף להודעה:
   • קובץ הכולל את הדוא"ל של הבעלים המקורי של הקרדיט לשייט עתידי המבקש לבצע העברה.
    (*הערה: אם לא יצורף הקובץ, בקשת ההעברה תידחה.)
   • בקשת העברת הקרדיט לשייט עתידי הושלמה. (יש לספק מידע נפרד עבור כל בעלים חדש)
  • שם יועץ ההזמנה:
  • מס' הזמנת Peace of Mind המקורית או מס' הזמנת השייט שהושעה המקורית: 
  • מזהה הלקוח של בעלי ה-FCC המקורי:
  • מזהה הלקוח של האורח המקבל את ה-FCC:
  • המספר/ים של שובר/י ה-FCC:

   בקשות להעברה חלקית חייבות לכלול את המידע הבא:

   • שובר FCC מקורי עבור מספר ההזמנה יחול על: עבור בקשה להעברה חלקית
   • שובר ה-FCC שהועבר למספר ההזמנה יהיה תקף לנסיעה באותה אונייה ובאותו תאריך הפלגה כמו אלו של ה-FCC המקורי עבור בקשות להעברה חלקית

דוגמה לבקשת העברה:

  הערות מיוחדות:

 • המתינו לפחות 3 ימי עסקים, ועד 7 ימי עסקים להשלמת בקשת ההעברה.
 • ניתן יהיה להעביר שוברי FCC הקשורים למדיניות Peace of Mind או להפלגות מושעות שערכם 100% מהמחיר ששולם
  • העברה חלקית של שוברי FCC הקשורים למדיניות Peace of Mind או להפלגות מושעות שערכם 100% מהמחיר ששולם, יאושרו רק אם האורח המקבל את ההעברה ייסע באונייה ובתאריך הפלגה זהים לאלה של הבעלים המקוריים.
 • שימו לב שאי צירוף מידע על הזמנה העומדת בתנאי העברה חלקית יגרום לדחיית הבקשה.
  תועבר היתרה המלאה של ה-FCC החלקי.  אנחנו מצטערים להודיע שלא נוכל להעביר רק חלק מהיתרה.
 • ניתן להעביר רק את הערך המקורי המלא והשלם של שוברי קרדיט הכוללים בונוס של 25% ו-50% עבור הפלגות מושעות.
 • יש לצרף דוא"ל מהבעלים המקוריים של ה-FCC שבו הוא מבקש לבצע את ההעברה, בעת הגשת בקשת ההעברה בכתובת fcctransfer@ncl.com.
 • קרדיט לשייט עתידי עבור ביטוח לא ניתן להעברה
 • לאחר ביצוע ההעברה, האורח המקבל הופך להיות הבעלים ואילו הבעלים הקודם לא יכול לבקש העברה חזרה.
 • רק העברה אחת או שינוי בעלות אחד יתאפשרו עבור כל FCC. התנאים חלים על שוברי FCC הקשורים למדיניות Peace of Mind או להפלגות מושעות, כולל שוברי FCC עם קרדיט של 25% ו-50% שהונפקו עבור הפלגות מושעות.
 • לאחר ביצוע ההעברה, יישלח דוא"ל אישור, על ידי מענה לדוא"ל המקורי. באותה עת, האורח המקבל יוכל להחיל את השובר על ההזמנה הרצויה.
מתי הזמן הטוב ביותר לצאת לשייט באלסקה?

מאיפה יוצאות ההפלגות לאלסקה?

מה כדאי לארוז להפלגה באלסקה?

מה קורה אם יש הבדל בתעריף ההפלגה בין זיכוי השייט העתידי (FCC) שהונפק לבין ההזמנה העתידית?

האם אורחים יכולים לבחור להעביר שירותים או תוספות ממבצעי קידום מההזמנה שבוטלה להזמנה העתידית?

אילו דברים אינם כלולים בקרדיט לשייט עתידי (FCC) או בהחזר הכספי?

זכיתי במכרז Norwegian Upgrade Advantage. האם מובטח לי חדר באותה קטגוריה בהזמנה החדשה?

האם אקבל פיצוי על עלויות מהכיס שלי (כולל פריטים כמו כרטיסי טיסה שנרכשו באופן אישי) הנובעות מהביטול?

האם אורח יכול לבצע הזמנה חדשה לפני שהוא מקבל את הקרדיט לשייט העתידי על ההזמנה שבוטלה?

האם האורחים יכולים לנצל את הקרדיט לשייט עתידי בתשלום על יותר משייט אחד?

כיצד ניתן להשתמש ב-FCC?

האם יש מניעה להשתמש ב-FCC עבור דברים מסוימים?

מה קורה לתעודות CruiseNext שנוצלו בהזמנה שבוטלה?

חזרה למעלה