מהי ההשפעה של ההנחיות החדשות של הממשל האמריקני על ההפלגות לקובה?


ההפלגות לקובה ימשיכו תחת ההנחיות החדשות של הממשל. כל ההפלגות אל, וסיורי החוף בקובה עומדים במלואם בתקנות שנקבעו על ידי משרד האוצר של ארה"ב, משרד הפיקוח על נכסים זרים ("OFAC"), ואנו נפעל עם הממשל בהתאם לשינויים אלה וכל תקנות אחרות שינבעו מהחלטתו. אנחנו שמחים שנסיעות חינוכיות ונסיעות התומכות בעם הקובני ימשיכו להתקיים.מה עלינו לדעת על מנת לנסוע לקובה?

חזרה למעלה