מהי מדיניות המשמעת בת 5 הצעדים של פעוטון Guppies לילדים מתחת לגיל 3?


  • שלב 1: אזהרה: מלווה פעוטון Guppies פונה לילד ומוסבר לו/לה שהתנהגותו/ה אינה מקובלת ושיש לשפרה באופן מידי.
  • שלב 2: אזהרה שנייה: אם ההתנהגות ממשיכה, מלווה פעוטון Guppies פונה לילד ומסביר לו שהתנהגותו אינה מקובלת ושיש לשפרה באופן מידי.
  • שלב 3: זמן למחשבה: אם הילד ממשיך לא לציית למלווה פעוטון Guppies, ינתן לו פסק זמן למחשבה, וההורים ייודעו על כך בעת האיסוף.
  • שלב 4: השעיה. אם פסק הזמן לא היה יעיל להפסקת ההתנהגות הלא נאותה, ההורים יאותרו והילד יורחק מהתכנית למשך24 שעות. לאחר 24 הילד מוזמן לחזור לתכנית.
  • שלב 5: הרחקה: אם לאחר שהילד הורשה לחזור לתכנית אחרי ההרחקה הראשונית, וההתנהגות המרדנית נמשכת, הילד לא יורשה יותר להשתתף בתוכנית פעוטון Guppies.

בהתאם לסוג ההתנהגות, התנהגויות חמורות יותר עלולות להצדיק אמצעי משמעת חמורים יותר לפי שיקול דעתם של מתאם/ת פעוטון Guppies או מנהל/ת תכנית הילדים.
מהן שעות הפעילות של פעוטון Guppies?

האם נדרשת הרשמה?

האם נדרשות הזמנות?

מה אם ילדי צריך לישון במהלך היום? במיטת תינוק או ללא מיטת תינוק.

מה מחירו של שירות פעוטון Guppies, לא כולל שירות הלילה?

מהן שעות הלילה של שירות פעוטון Guppies?

מה מחירו של שירות פעוטון Guppies בשעות הלילה?

האם יש להזמין את שירות פעוטון Guppies בשעות הלילה?

מה יקרה אם לא אגיע לפרק הזמן שהוזמן?

מהי מדיניות הביטולים של פעוטון Guppies?

האם אחויב בעמלה נוספת אם אאסוף את ילדי מאוחר?

מהו תהליך ההשארה והאיסוף בתינוקייה?

מה אם ברצוני להיעזר בתינוקייה ביום נמל?

כיצד יצרו אנשי הצוות של פעוטון Guppies קשר עם ההורים?

מהם החטיפים והמשקאות שאושרו לשימוש בתינוקייה?

מהם החטיפים והמשקאות שאינם מאושרים לשימוש בתינוקייה?

מהם תהליכי החלפת החיתולים והשימוש בחדר האמבטיה והשירותים?

מהי המדיניות בנוגע לתינוקות בוכים?

מה אם ילדי זקוק לטיפול מיוחד או שיש לו בעיה רפואית?

מהי הכשרתם המקצועית של אנשי הצוות?

חזרה למעלה