מה קורה אם ההזמנה החדשה המבוצעת בשימוש ב-FCC מבוטלת במועד מאוחר יותר?


סכום ה-FCC המקורי יוחזר לחשבון האורח. אם על הזמנה שהושפעה חל FCC שניתן קודם לכן (כתוצאה משייט מושעה קודם), ערך הקרדיט לשייט עתידי שנוסף לא יחול עליה. הזמנות בתנאים אלה אינן מזכות החזר במזומן, וערכו המקורי של הקרדיט לשייט עתידי יתקבל כהחזר לפרופיל של האורחים.

לתשומת לבכם, לקרדיטים לשייט עתידי אין ערך כספי, ואי-אפשר להמיר אותם לכסף מזומן. במקרה שאורחים בוחרים לשמור את הקרדיט לשייט עתידי שקיבלו, הדבר מהווה את הסכמת האורחים לכל התנאים וההגבלות של NCL בהקשר לקרדיטים לשייט עתידי, שאותם ניתן למצוא גם בכתובת www.ncl.com/cruise-faq. לידיעתכם, בשום זמן לא ניתן יהיה להמיר קרדיט לשייט עתידי לכסף מזומן, כולל בין היתר במצבים עתידיים של השעיית שייט, שינויים במיקומים, ביטולים או מצב שבו חלה חריגה מהזמן למימוש הקרדיט לשייט עתידי.
במשך כמה זמן יוכלו האורחים לממש את זיכוי השייט העתידי (FCC) שלהם?

מהו תהליך הביטול?

חזרה למעלה