המחויבות שלנו

המחויבות שלנו

המחויבות שלנו

אנו מבינים שהגנה על איכות הסביבה והאוקיינוסים שלנו לא רק חיונית לתעשייה שלנו אלא גם לכדור הארץ כולו. המדיניות שלנו בנוגע לבטיחות, אבטחה, בריאות ולהגנה על הסביבה מייסדת את המחויבות שלנו לפעול באופן בטיחותי, בטוח ובאופן רגיש כלפי הסביבה שמקיפה אותנו. שמירה על האוקיינוסים שלנו והגנה על איכות הסביבה הם חלק מערכי הליבה שלנו, בהם אנו שואפים לעמוד באמצעות המטרות היומיומיות שלנו:

  • מניעת תאונות ותקריות הקשורות לזיהום הסביבה
  • הפחתת השפעת פעולותינו על הסביבה
  • סילוק אשפה וחומרים בהתאם לכללים והתקנות הלאומיים והבינלאומיים
  • מחזור ושימוש חוזר בחומרים
  • שיפור מתמשך של מטרות ויעדי תקני ה-ISO 14001 שלנו

בכל רחבי הצי שלנו, יישמנו חלק משמעותי מהמדיניות והטכנולוגיה הסביבתית המתקדמת ביותר בתעשיית השייט. כשלעצמו, אנחנו עומדים או מתעלים על כל  תקנות הנמלים הבינלאומיות, הלאומיות, האזוריות והמקומיות, כולל אלה הנקבעות על ידי MARPOL, משמר החופים של ארה"ב (USCG), וסוכנות ההגנה על הסביבה של ארה"ב (EPA). אנחנו גם מוסמכים לפי תקן ISO 14001 הבינלאומי למערכות ניהול סביבה. הישג זה מעיד על כך שאנו עושים שימוש במערכת  ליבה של תקנים להפעלת מערכת ניהול סביבה אפקטיבית, המפחיתה את ההשפעה שלנו על הסביבה, ומגדילה את היעילות התפעולית שלנו.

לפרטים נוספים: המחוייבות שלנו לבטיחות, בטחון, בריאות והגנה על הסביבה