חדרי פנים וסטודיו אינם כלולים בהטבה זו.
תקף לגבי כל האורחים בחדר.
תקף להפלגה של 5+ ימים
חזרה למעלה