לוח דמי ביטול

מדיניות הביטולים לגבי מחירי שייט, תוספת טיסות, חבילות קרקע וחיובים עבור תוספות אחרות

דמי ביטול לשייט, טיסה, נסיעה או חיוב אחר ייקבעו על פי לוח הזמנים להלן ויחולו על כל האורחים המזמינים. דמי ביטול לתוספות תשלום כגון טיסה או נסיעה יחולו גם אם ההזמנה אינה מבוטלת במלואה. שינויי שער לטיסות ושינויי שם לשייט, טיסות, נסיעות קרקע וכל תוספות אחרות נחשבים כביטול. על סוכנ/ת הנסיעות שלכם לפנות למחלקת ההזמנות שלנו בטלפון על מנת לבצע ביטול. על סמך מועד ביטול השייט, יוערכו חיובי הביטול כפי שנקבע בלוח הזמנים לדמי ביטול.

לא יבוצעו החזרים במקרה של הפרעה או ביטול בידי נוסע כלשהו לאחר תחילת השייט. בקשות להחזר כספי חייבות להישלח לנורוויג'ן קרוז ליין. יש להחזיר כרטיסי שייט, כרטיסי טיסה, שוברי העברה ו/או שוברי חבילות נופש בטרם ניתן יהיה לקבל החזר כספי. משך עיבוד בקשת החזר כספי הוא בין 3 ו-4 שבועות. כרטיסי טיסה שהונפקו על ידי מחלקת אוויר/ים לנוסעים בתוכניות אוויר/ים שלנו הם בני-החזר רק לנורוויג'ן קרוז ליין. יתכנו הבדלים במדיניות לגבי קבוצות נוסעים. מדיניות התשלום והביטול של נורוויג'ן קרוז ליין עשויה להשתנות ללא הודעה מראש.

 • הזמנות שאינן משולמות במלואן עד תאריך התשלום האחרון כפופות לביטול ובמקרה של ביטול ההזמנה, תחול עמלת ביטול.
 • לא יינתן החזר כספי בכל מקרה של אי הגעה.
 • לא יבוצעו החזרים במקרה של הפרעה או ביטול בידי נוסע כלשהו לאחר תחילת השייט.
 • שינויי שם ושינויי תאריך יציאה נחשבים ביטולי הזמנה והנם כפופים לדמי הביטול לעיל.
 • בקשות להחזר כספי חייבות להישלח לנורוויג'ן קרוז ליין. יש להחזיר כרטיסי שייט, כרטיסי טיסה, שוברי העברה ו/או שוברי חבילות נופש בטרם ניתן יהיה לקבל החזר כספי. זמן עיבוד ההחזר הכספי הוא בין 3 ו-4 שבועות. כרטיסי טיסה שהונפקו על ידי מחלקת אוויר/ים לנוסעים בתוכניות אוויר/ים שלנו הם בני-החזר רק לנורוויג'ן קרוז ליין. יתכנו הבדלים במדיניות לגבי קבוצות נוסעים. מדיניות התשלום והביטול של נורוויג'ן קרוז ליין עשויה להשתנות ללא הודעה מראש.
 • לא יינתנו החזרים לימים שהוחמצו בחבילת יבשה.
 • דמי ביטול לתוספות תשלום כגון טיסה או נסיעה יחולו גם אם ההזמנה אינה מבוטלת במלואה.
 • שינויי שער ותאריך טיסה, וכן שינויי שם נחשבים ביטולים וחלים עליהם דמי ביטול טיסה. בנוסף, תיקוני כתיב עשויים להיחשב כביטולים.
 • החלפות שם ושינויי תאריך יציאה לשייט, לתוספות כגון יבשה או תוספות אחרות נחשבות ביטולים והן כפופות לדמי ביטול.
 • דמי ביטול יחולו מיד מרגע שהכסף הוחל על ההזמנה.
 • מרגע שהתשלום הוחל, ההזמנה כפופה לדמי ביטול המפורטים להלן על פי לוח הזמנים.

לוח זמנים לביטולים עבור הזמנות שבוצעוב-18 בדצמבר 2017 או לאחר מכן

ימים לפני תאריך היציאה דמי ביטול הפלגה, קרוזתור, טיסות, יבשה ותוספות
סוויטות The Haven, סוויטות, וילות גן ושייט חג**
יותר מ-120 ימים לפני השייט 0$
119 - 106 ימים 25%*
105 - 91 ימים 50%*
90 - 61 ימים 75%
60 ימים או פחות 100%
הפלגות של יום אחד עד 6 ימים (בחדרים עד קטגוריית מיני סוויטה)
89 - 76 ימים 25%*
75 - 61 ימים 50%*
60 - 31 ימים 75%*
30 ימים או פחות 100%
הפלגות של 7 ימים ומעלה (בחדרים עד קטגוריית מיני  סוויטה)
119 - 91 ימים 25%
90 - 61 ימים 50%
60 - 31 ימים 75%
30 ימים או פחות 100%
עמלת ביטול עבור 3-8 אורחים
עמלות הביטול ל-3-8 אורחים גם ייקבעו על פי הטבלה לעיל

*או פיקדון, הגבוה מהשניים
**למעט Norwegian Sky

לוח זמנים לביטולים עבור הזמנות שבוצעוב-30 במרץ 2017 או לאחר מכן

ימים לפני תאריך היציאה דמי ביטול לשייט/סיור שייט דמי ביטול טיסה דמי ביטול יבשה דמי ביטול תוספות
סוויטות The Haven, סוויטות, וילות גן ושייט חג**
יותר מ-120 ימים לפני השייט 0$ 0$ 0% 0%
119 - 90 ימים 25%* 0$ 0% 0%
89 - 56 ימים 50%* 100$ דולר ארה"ב 0$ 10%
55 ימים או פחות 100% 100% 100% 100%
7 ימים או יותר
89 - 76 ימים 25%* 100$ דולר ארה"ב 0$ 0$
75 - 61 ימים 50% 50% 50% 50%
60 - 31 ימים 75% 75% 75% 75%
30 ימים או פחות 100% 100% 100% 100%

*או פיקדון, הגבוה מהשניים
**למעט Norwegian Sky

לוח זמנים לביטולים עבור הזמנות שבוצעוב-1 בינואר 2016 או לאחר מכן

ימים לפני תאריך היציאה דמי ביטול לשייט/סיור שייט דמי ביטול טיסה דמי ביטול יבשה דמי ביטול תוספות
סוויטות The Haven, סוויטות, וילות גן ושייט חג**
יותר מ-120 ימים לפני השייט 0$ 0$ 0% 0%
119 - 90 ימים 25%* 0$ 0% 0%
89 - 56 ימים 50%* 100$ דולר ארה"ב 0$ 10%
55 ימים או פחות 100% 100% 100% 100%
1 - 6 ימים
74 - 57 ימים פיקדון 100$ דולר ארה"ב 0$ 0$
56 - 30 ימים 50%* 50% 50% 50%
29 - 16 ימים 75%* 75% 75% 75%
7 ימים או יותר
89 - 76 ימים 25% 100$ דולר ארה"ב 0$ 0$
75 - 61 ימים 50% 50% 50% 50%
60 - 31 ימים 75% 75% 75% 75%
30 ימים או פחות 100% 100% 100% 100%

*או פיקדון, הגבוה מהשניים
**למעט Norwegian Sky

לוח זמנים לביטולים עבור הזמנות שבוצעולפני ה-1 בינואר 2016

ימים לפני תאריך היציאה דמי ביטול לשייט/סיור שייט דמי ביטול טיסה דמי ביטול יבשה דמי ביטול תוספות
The Haven וילות גן וסוויטות 5 ימים או פחות**
יותר מ-120 ימים לפני השייט 0$ 0$ 0% 0%
119 - 90 ימים 25%* 0$ 0% 0%
89 - 56 ימים 50%* 100$ דולר ארה"ב 0$ 10%
55 ימים או פחות 100% 100% 100% 100%
The Haven וילות גן וסוויטות 6 ימים או יותר**
יותר מ-120 ימים לפני השייט 0$ 0$ 0% 0%
119 - 90 ימים 25%* 0$ 0% 0%
89 - 56 ימים 50%* 100$ 0$ 10%
55 ימים או פחות 100% 100% 100% 100%
1 - 5 ימים
60 - 45 ימים פיקדון 100$ דולר ארה"ב 0$ 0$
44 - 30 ימים 50%* 50% 50% 50%
29 - 15 ימים 75%* 75% 75% 75%
14 ימים או פחות 100% 100% 100% 100%
1 - 5 ימים - חגים
שייט חגים הוא שייט שכולל את חג המולד ו/או את ראש השנה האזרחית
90 - 76 ימים פיקדון 100$ דולר ארה"ב 0$ 0$
75 - 63 ימים 25%* 25% 25% 25%
62 - 42 ימים 50%* 50% 50% 50%
41 - 15 ימים 75%* 75% 75% 75%
14 ימים או פחות 100% 100% 100% 100%
6 ימים או יותר
75 - 56 ימים פיקדון 100$ דולר ארה"ב 0$ 0$
55 - 29 ימים 50%* 50% 50% 50%
28 - 15 ימים 75%* 75% 75% 75%
14 ימים או פחות 100% 100% 100% 100%
6 ימים או יותר - חגים
שייט חגים הוא שייט שכולל את חג המולד ו/או את ראש השנה האזרחית
90 - 76 ימים פיקדון 100$ דולר ארה"ב 0$ 0$
75 - 63 ימים 25%* 25% 25% 25%
62 - 42 ימים 50%* 50% 50% 50%
41 - 21 ימים 75%* 75% 75% 75%
20 ימים או פחות 100% 100% 100% 100%
הוואי
90 - 76 ימים פיקדון 100$ דולר ארה"ב 0$ 0$
75 - 63 ימים 25%* 25% 25% 25%
62 - 42 ימים 50%* 50% 50% 50%
41 - 21 ימים 75%* 75% 75% 75%
20 ימים או פחות 100% 100% 100% 100%

*או פיקדון, הגבוה בין השניים