Cancelation Policy

קבלו התראות על המבצעים שלנו!

למדיניות הביטולים הזמנית של מבצע Peace of Mind לשנת 2020,‏ לחצו כאן.

לוח זמנים לדמי ביטול עבור הפלגות היוצאותב-31 בדצמבר 2021 או לפני כן

מס' הימים לפני מועד ההפלגה דמי ביטול בגין דמי הפלגה ותוספות על טיסות, סיורים, חבילות קרקע ותוספות אחרות
Applicable for All Sail Dates / All Categories / Any Cruise Length
61 days or more prior to sailing* $0 - ללא דמי ביטול
60–50 יום 25%
49–29 יום 50%
28–15 יום 75%
עד 14 יום 100%
*הפיקדונות ניתנים להחזר עד 61 ימים לפני השייט.
* שימו לב: בהזמנות במסגרת מבצע האורח השני בחצי מחיר יחולו תנאים מיוחדים.
במסגרת המבצע הזה, לא יהיה ניתן לקבל החזר כספי על פיקדונות, החל ממועד ביצוע ההזמנה.

לוח זמנים לדמי ביטול עבור הפלגות היוצאותב-1 בינואר 2022 ואילך

מס' הימים לפני מועד ההפלגה דמי ביטול בגין דמי הפלגה ותוספות על טיסות, סיורים, חבילות קרקע ותוספות אחרות
חלים על כל ההפלגות וכל סוגי החדרים
Greater than 90 days prior to sailing* $0 - ללא דמי ביטול
89–75 יום דמי הפיקדון לא יוחזרו
74–50 יום 25%
49–29 יום 50%
28–15 יום 75%
עד 14 יום 100%
*deposits refundable until 90 days prior sailing
* שימו לב: בהזמנות במסגרת מבצע האורח השני בחצי מחיר יחולו תנאים מיוחדים.
במסגרת המבצע הזה, לא יהיה ניתן לקבל החזר כספי על פיקדונות, החל ממועד ביצוע ההזמנה.

דמי ביטול בגין דמי הפלגה ותוספות על טיסות, סיורים, חבילות קרקע ותוספות אחרות

דמי ביטול עבור הפלגות ייגבו בהתאם ללוחות הזמנים המפורט להלן ויחולו על כל האורחים הכלולים בהזמנה. דמי ביטול יחולו גם אם ההזמנה לא בוטלה במלואה. כדי לבטל הזמנה, על סוכן הנסיעות שלכם להתקשר למחלקת ההזמנות שלנו. דמי הביטול ייגבו בהתאם למועד ההודעה על הביטול, על פי "תנאי הביטול".

מדיניות הביטול לגבי נוסעים במסגרת קבוצות עשויה להיות שונה. מדיניות התשלום והביטול של נורוויג'ן כפופה לשינויים ללא הודעה מראש.