• MI.Casino.Win-Loss
    קזינו

    הצהרות

דוח רווח / הפסד

קבלו התראות על המבצעים שלנו

הצהרה זו מראה את הרווח/הפסד שלכם בשימוש בכרטיס מועדון שחקני הקזינו בים. כל הרווחים, כולל W-2G (הקופה המצטברת) וגם ההפסדים, משתקפים בסך כל הרווח/הפסד לתקופה המבוקשת.

החל מה-15 בינואר 2020, בקשות רווח/הפסד יתבצעו באופן אוטומטי. הגישו את בקשותיכם להצהרות רווח/הפסד לאחר תאריך זה. למידע נוסף, פנו אלינו בדוא"ל לכתובת winloss@nclcorp.com.

דוחבקשה

הוראות הגשת בקשה

התחברו לחשבון ה-NCL שלכם, והיכנסו לעמוד 'החשבון שלי'. לאחר הכניסה לעמוד 'החשבון שלי', הקישו על הקישור בפינה השמאלית העליונה, שייקח אתכם לאזור הבקשות לקבלת דוח רווח/הפסד.

בהקשה על הקישור לקבלת דוח רווח/הפסד, יופיע חלון בדפדפן שלכם. השלימו את המידע הנדרש והקישו על 'שלח'. קוד הפעלה יישלח לטלפון שלכם, יש להשתמש בו באופן מיידי.

או היכנסו לעמוד הורדות מסמכים על מנת לבקש דוח עבור שנה קודמת באמצעות התהליך הידני שלנו.