תכנית ההטבות לחברי מועדון NCL של נורוויג'ן קרוז ליין ("תכנית") מופעלת על ידי נורוויג'ן קרוז ליין ("נורוויג'ן"). נורוויג'ן שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את התכנית, או לשנות את תנאי ההשתתפות וההטבות של התכנית, במלואם או בחלקם, בכל עת, עם או ללא הודעה מוקדמת מראש. נורוויג'ן רשאית לסיים חברות של אדם בתכנית אם נורוויג'ן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, קובעת שהאדם משתמש בתכנית באופן שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי השימוש או עם כוונתה של התכנית. זכאים לחברות בתכנית מי שהתארחו בהפלגה מזכה אחת (1) לפחות של נורוויג'ן מאז 1995. רמת החברות של אדם בתכנית תתבסס על מספר נקודות הזכאות שאדם זה הרוויח. ניתן להרוויח נקודות על בסיס אורך השייט, הזמנת קטגוריות חדרים מסוימות (קטגוריית סוויטה ומעלה לא כולל מיני סוויטות), הפלגות שמומשו בתאריך 5 בדצמבר 2011 או לאחריו, שעבורם ההזמנה בוצעה תשעה (9) חודשים או יותר לפני מתאריך השייט, הזמנות שנעשו במסגרת מבצע לחברי מועדון NCL בהפלגות מזכות. במקרה בו אדם משדרג לחדר מקטגוריה גבוהה יותר, נקודות יוענקו רק אם שולם התעריף המלא עבור קטגוריית חדר שכזו. ההפלגות הבאות אינן נכללות ברשימת ההפלגות המזכות: הפלגות שנרכשו בהנחה (לדוגמה, תעריפי סוכני נסיעות, תעריף עובדים, תעריף ספקים והפלגות שבוצעו באמצעות תעודת קרוז) והפלגות אחרות שהוגדרו ככאלה על פי שיקול דעתה הבלעדי של נורוויג'ן. IMPORTANT NOTICE: Effective February 1, 2016, we can only credit your Latitudes account with missing points for cruises taken within the last 12 months Any benefits for which you are eligible as a member of the Program, will only be available to you, are not transferable and will only be available on Norwegian sailings which are five (5) days or longer. נורוויג'ן שומרת לעצמה את הזכות לקבוע אילו הטבות יימסרו לנוסעי נורוויג'ן על אוניות נורוויג'ן מיועדות. לא כל ההטבות המוצעות באמצעות התכנית יהיו זמינות בכל אוניות נורוויג'ן.