בהפלגות החל מה-15, 2016ביולי ולאחריו, אורחים אינם מורשים להביא אל האונייה כל סוג משקאות–כולל משקאות חריפים, בירה ומשקאות שאינם אלכוהוליים כגון מים, משקאות מוגזים, ומיצים– לא במטען יד או במטען לצ׳ק-אין, למעט מים מטוהרים או מזוקקים במיכלים אטומים מהמפעל לשימוש בשילוב עם מכשירים רפואיים או לשימוש בתעברות מזון לתינוקות; ובקבוקי יין אטומים ופקוקים לצריכה עצמית, אשר יהיו כפופים לבדיקה ולדמי חליצה (לאורחים בני 21 שנה ומעלה). יש לצרוך או להשליך בקבוקי משקה פתוחים מכל סוג שהוא בנקודת הבידוק הביטחונית ביום העלייה לאונייה ובכל נמל עגינה. מדיניות מתוקנת זו מעמידה את החברה בקנה אחד עם פרוטוקולי אבטחת נסיעות ושיטות העבודה מומלצות אחרות ומפחיתה את הזמן הדרוש לעריכת בדיקות מטען ושיקוף חבילות של כמויות גדולות של משקאות.


מדוע נערך שינוי במדיניות?
בדיקת כמויות גדולות של משקאות משפיעה על תהליך העלייה לאונייה ועל משאבי הביטחון הדרושים. לדוגמה, אורחים המנסים להבריח משקאות אלכוהוליים אל האונייה, מנסים לעשות זאת לעתים קרובות בתוך מיכלים של משקאות קלים ואחרים. לפיכך יש לבדוק את כל סוגי המשקאות בנפרד. הדבר הדורש זמן רב ואנשי צוות המוקצים במיוחד למשימה זו.
מדיניות מתוקנת זו תואמת נהלים אחרים לשינוע משקאות בענף הנסיעות, ומאפשרת לאנשי הביטחון להתמקד בבדיקות אחרות, במקום בבדיקה נפרדת של כל המשקאות המובאים אל האוניה.

מה אם ארכוש משקה בנמל עגינה?
אורחים לא יורשו להעלות כל משקה מכל סוג שהוא אל האוניה בנמלי עגינה. כל משקה אשר נקנה במקום העגינה יושלך לפני העלייה לאוניה. אסור להעלות לאונייה כל משקה במיכל פתוח מכל סוג שהוא, כולל מים, בזמן עגינת האונייה בנמל עגינה.
אם אתם רוכשים אלכוהול באחד מנמלי העגינה שלנו או בחנויות על האוניות שלנו, נאחסן את רכישתכם בבטחה, ובלילה האחרון של ההפלגה או בבוקר הירידה מהאוניה היא תהיה זמינה לאיסוף באזור ייעודי.

מה קורה אם אני מביא מארז של בקבוקי מים אל האניה?
אורחים שיביאו איתם משקאות ביום העלייה לאוניה, יתבקשו להחזיר אותם אל רכבם. אם לאורח אין כלי רכב במקום, הפריטים יושלכו.

ומה אם עלי להביא איתי מים או חלב אל האוניה לשם ערבוב בחומר רפואי או לתינוק?
אורחים עם צרכים מיוחדים, דרישות רפואיות או משפחות הנזקקות למים או חלב לתמ"ל מתבקשים ליצור קשר עם דלפק הגישה בכתובת accessdesk@ncl.com על מנת לוודא שאכן הם זכאים לחריגה בכל הנוגע למשקאות שלהם, ולקבל אישור מראש שאותו ימסרו לאנשי הביטחון בעת העלייה לאונייה.

האם המים על האונייה מתאימים לשתיה?
כל האוניות שלנו מפיקות מים בהתאם להנחיות ולדרישות של משרד הבריאות ושירותי התברואה של ארה"ב, השירות לבריאות הציבור של ארה"ב, המרכז לבקרת מחלות ומניעתן והמרכז הלאומי לבריאות הסביבה.

האם אוכל להביא יין אל האונייה?
כן, אורחים רשאים להביא בקבוקי יין חתומים אל האוניה לצריכה אישית. בקבוקים אלה ייבדקו לפני העלייה לאוניה, ודמי החליצה שייגבו באותה עת יהיו בסך 15.00$. דולר ארה"ב לבקבוק של 750 מ״ל, או 30.00$ דולר ארה"ב לבקבוק מגנום של 1,500 מ״ל. חל איסור על העלאת יין בקופסה לאונייה.

מדוע ניתן להביא יין ולא משקאות אחרים?
כיוון שאורחים מעטים ביותר מביאים יין אל האונייה, הצוות יכול לבדוק את הפריטים הללו בקלות ובמהירות.


חל איסור על כל האורחים להעלות אלכוהול לאוניות שלנו. לתשומת לבכם, מלבד יין ושמפניה, חל איסור על כל האורחים להעלות אלכוהול לאוניות שלנו. אם רכשתם אלכוהול באחד מנמלי העגינה או בחנויות שעל האונייה, נאחסן את הפריט(ים) שרכשתם בבטחה ותוכלו לאסוף אותו/ם בלילה האחרון של ההפלגה או בבוקר של הירידה מהאונייה, באזור המיועד לכך.

 

מדיניות יין ושמפניה

אורחים רשאים להעלות לאונייה בקבוקי יין ושמפניה. כאשר בקבוקים מובאים לאונייה ומוגשים או נצרכים בכל מסעדה, אזור חדר ציבורי או בחדר, יגבו דמי חליצה בהתאם לגודל הבקבוקים כמצוין להלן.

בקבוק 750 מ"ל: 15.00$ דולר ארה"ב

מגנום 1,500 מ"ל: 30.00$ דולר ארה"ב

יין או שמפניה שישלחו ישירות לאונייה על ידי סוכני נסיעות, חברים, משפחה וכדומה או ממקור קמעונאי אחר יהיו כפופים לאותן עמלות. חל איסור על העלאת יין בקופסה לאונייה.

אורחים חייבים להיות בני 21 ומעלה בכדי לקנות או לצרוך אלכוהול. למעט מסלולי אלסקה והוואי, נורוויג'ן מתירה לאורחים שהם בוגרים צעירים לרכוש ולצרוך באופן אישי יין ובירה רק כאשר הם על סיפון האונייה ובהסכמת הורה מלווה. אישור יינתן רק כאשר ההורה המלווה ישלים את טופס אישור משקאות חריפים לצעירים. ניתן להשיג ולמלא טופס זה בדלפק שירותי האורחים לאחר יציאת האונייה להפלגה. עם זאת, נוסעים בני 18 ומעלה יורשו לצרוך בירה ויין בהפלגות הלוך ושוב לאירופה ולאוסטרליה, בלי מילוי טופס ויתור למשקאות אלכוהוליים עבור בוגר צעיר.

מדיניות צריכת אלכוהול

אורחים חייבים להיות בני 21 ומעלה בכדי לקנות או לצרוך אלכוהול.

למעט מסלולי אלסקה והוואי, נורוויג'ן מתירה לאורחים שהם בוגרים צעירים לרכוש ולצרוך באופן אישי יין ובירה רק כאשר הם על סיפון האונייה ובהסכמת הורה מלווה. אישור יינתן רק כאשר ההורה המלווה ישלים את טופס אישור משקאות חריפים לצעירים. ניתן להשיג ולמלא טופס זה בדלפק שירותי האורחים לאחר יציאת האונייה להפלגה. עם זאת, נוסעים בני 18 שנה ומעלה רשאים לצרוך בירה ויין בהפלגות הלוך ושוב ליעדים אירופיים מבלי למלא טופס ויתור על צריכת משקאות אלכוהוליים לבוגרים צעירים.

לתשומת לבכם, מלבד יין ושמפניה, חל איסור על כל האורחים להעלות אלכוהול לאוניות שלנו. אם רכשתם אלכוהול באחד מנמלי העגינה או בחנויות שעל האונייה, נאחסן את הפריט(ים) שרכשתם בבטחה ותוכלו לאסוף אותו/ם בלילה האחרון של ההפלגה או בבוקר של הירידה מהאונייה, באזור המיועד לכך.

 

מדיניות יין ושמפניה

אורחים רשאים להעלות לאונייה בקבוקי יין ושמפניה. כאשר בקבוקים מובאים לאונייה ומוגשים או נצרכים בכל מסעדה, אזור חדר ציבורי או בחדר, יגבו דמי חליצה בהתאם לגודל הבקבוקים כמצוין להלן.
בקבוק 750 מ"ל: 15.00$ דולר ארה"ב
מגנום 1,500 מ"ל: 30.00$ דולר ארה"ב

יין או שמפניה שישלחו ישירות לאונייה על ידי סוכני נסיעות, חברים, משפחה וכדומה או ממקור קמעונאי אחר יהיו כפופים לאותן עמלות. חל איסור על העלאת יין בקופסה לאונייה.

* נורווג׳ן מעודדת צריכת אלכוהול אחראית ובהתאם שומרת לעצמה את הזכות לבטל הרשאות שתייה באופן קבוע או זמני לכל האורחים אשר יפרו את קוד התנהגות אורח של נורוויג'ן או אם יקבע שהם מסוכנים לעצמם או לאחרים בעיני הנהלת האונייה. צריכת אלכוהול בלתי נאותה ומתמשכת במהלך ההפלגה או הפרה של מדיניות צריכת האלכוהול של נורוויג'ן עלולה לגרור הורדה מיידית מהאונייה.

 

מדיניות צריכת משקאות שאינם אלכוהוליים

בהפלגות החל מה-15, 2016ביולי ולאחריו, אורחים אינם מורשים להביא אל האונייה כל סוג משקאות–כולל משקאות חריפים, בירה ומשקאות שאינם אלכוהוליים כגון מים, משקאות מוגזים, ומיצים– לא במטען יד או במטען לצ׳ק-אין, למעט מים מטוהרים או מזוקקים במיכלים אטומים מהמפעל לשימוש בשילוב עם מכשירים רפואיים או לשימוש בתעברות מזון לתינוקות; ובקבוקי יין אטומים ופקוקים לצריכה עצמית, אשר יהיו כפופים לבדיקה ולדמי חליצה (לאורחים בני 21 שנה ומעלה). יש לצרוך או להשליך בקבוקי משקה פתוחים מכל סוג שהוא בנקודת הבידוק הביטחונית ביום העלייה לאונייה ובכל נמל עגינה. מדיניות מתוקנת זו מעמידה את החברה בקנה אחד עם פרוטוקולי אבטחת נסיעות ושיטות העבודה מומלצות אחרות ומפחיתה את הזמן הדרוש לעריכת בדיקות מטען ושיקוף חבילות של כמויות גדולות של משקאות.

 

למידע נוסף אנא קראו את מדור השאלות הנפוצות בחלק ״האם אוכל להביא איתי מים או משקאות קלים לאונייה?״

.