תרגיל הכרת הבטיחות הוא תרגיל והודעה קצרים המבוצעים בשלב מוקדם בשייט על מנת לאפשר לצעירים ולצוות ב-Splash Academy להיות מודעים לתהליכים המבוצעים במקרה הבלתי סביר של מצב חירום. הצעירים לא עוזבים את המתקן.

כן, אלא אם כן תקבלו טלפון נייד*, לפחות אדם 1, שקיבל אישור לאיסוף חייב להישאר על הסיפון למקרה שהצוות או הילד זקוקים לעזרה.

טלפונים ניידים או איתוריות יחולקו לפי הסיבות הבאות:

*איתוריות וטלפונים ניידים אינם עובדים בנמל בזמן שהאונhיה עוגנת. לכן, בימי נמל, יינתנו לכם איתורית או טלפון נייד אם ילדכם בחיתולים או זקוק לעזרה בהליכה לשירותים ולפחות הורה אחד\אדם המאושר לבצע איסוף יהיו חייבים להישאר על הסיפון.

מנהל תכנית הילדים שומר את הזכות לתת איתורית או טלפון נייד להורים אם המצב עם הילד דורש עזרה של הורה\אדם המאושר לבצע איסוף.

אם ניתנו לכם איתורית או טלפון נייד וילדכם נמצא בתכנית, אי תגובה להודעה או שיחה בתוך 15 דקות יובילו לגביית עמלה של 75.00$ וילדכם יורחק מהתכנית.

אם יינתנו לכם איתורית או טלפון נייד, החשבון שלכם על האונייה יחוייב בעלות של 150.00$ במידה והמכשיר לא יוחזר או אם הוא יוחזר במצב לא תקין.

מטרת מדיניות זאת היא להגן על ילדיכם, לא לגרום לאי נוחות.

ברוב הפעמים ההשארה תתבצע באקדמיית ספלאש; עם זאת, עקב המספר הגבוה של ילדים בתכנית לגילא 10–12 ההשארה עשויה להתבצע במקום אחר. אין בכוונתנו לגרום לאי נוחות, אלא לאפשר ליותר ילדים להשתתף בפעילויות.

מומלץ לבדוק את תכנית הפעילות של קבוצת הדולפינים לקבלת מידע כל נקודות ההשארה.

כן. כל בני הנוער אחראים לכל החפצים האישיים שהביאו עמם לפעילויות ולאירועים. אסור לבני נוער המשתתפים בתכניות שלנו לעשן, לשתות אלכוהול ולקלל. אלימות ומעשי ונדליזם לא יורשו. על בני נוער לדעת שכל האזורים הציבוריים, כולל מרכז בני הנוער, נמצאים תחת השגחה 24 שעות ביממה. כל חברי האונייה קיבלו הנחיות לדווח על התנהגות לא נאותה לצוות האבטחה של האונייה. חברת נורוויג'ן אינה ממליצה בשום פנים לבני נוער לרדת מן האונייה לבדם בנמלים.

בילויים נפלאים לכל המשפחה יוצעו במהלך השייט. הפעילויות כפופות לשינויים בהתאם לאונייה/מסלול אך הם עשויים לכלול אתגרים על סיפון האונייה, מופע קרקס, ערב סרט, הכנת פיצות, משחקי חיפוש מטמון, שעת בנייה בקוביות, אתגרי שעשועונים ואתגרי בריכה.

להזכירכם, נוכחות של הורה או אפוטרופוס נדרשת במהלך כל הפעילות כדי שהילד יוכל להשתתף בפעילויות המשפחתיות המצוינות.

כן. שירות אינטרנט של 24 ביממה ומשחקי וידאו זמינים באונייה וניתנים לגישה באמצעות המפתח לחדרכם. העמלות יחויבו ישירות לחשבונכם באונייה. הורים, אם אינכם רוצים שתהיה לילדכם גישה, אנא גשו לדלפק הקבלה ובטלו את גישת המפתח של ילדכם.

תכניות הילדים ומתקניהם פועלים לפי הנחיות תקנוני הבטיחות באש והתפוסה המרבית* המפורטים עבור כל אונייה בהתאם לתקנון תקן הבטיחות באש. במקרה בו המתקנים יגיעט לתפוסה מלאה, ייתכן עיכוב בעת השארת הילדים במתקן.

*תפוסה מירבית מתייחסת למספר המירבי של ילדים ואנשי צוות הרשאים לשהות בתוך המתקן בכל עת על מנת לספק בטיחות ולמנוע צפיפות יתר. אנשי הצוות של Splash Academy ו-Entourage מחוייבים לאכוף את המגבלות שנקבעו ושומרים את הזכות להשעות באופן זמני את שירות השארת הילדים עבור אורחים רשומים כאשר הושגה התפוסה המקסימלית. הגישה למתקנים תתאפשר ברגע שילדים\בני נוער יעזבו או ייאספו ובכך יתפנו מקומות. השירות ניתן על בסיס "כל הקודם זוכה".

במקרה חירום במהלך שעות הפעילות של Splash Academy ו/או פעוטון Guppies (באונייה Escape):

הצוות המטפל בילדים יאסוף את הילדים שבטיפולו ויביא אותם בבטחה לנקודת האיסוף של הילדים שבה ההורים יוכלו לבוא ולאספם. מיקום נקודת האיסוף יוכרז באמצעות הודעה.

על פי פקודת הקברניט, כל הילדים שלא נאספו מנקודת האיסוף ילקחו על ידי הצוות המטפל בילדים לסירת הצלה מיועדת.

אף ילד לא יישאר ללא השגחה.

על ההורים או האפוטרופוסים להזהיר את צוות הילדים לגבי כל אלרגיות, תרופות נחוצות או צרכים מיוחדים של הילד/בן-הנוער שלהם בעת ההרשמה.

מומלץ להורים ליצור קשר עם דלפק הגישה בכל הנוגע לאלרגיות, בעיות רפואיות או צרכים מיוחדים חמורים באמצעות טלפון למספר 972 3 3741378 או בשליחה של הודעת דוא"ל אל accessdesk@ncl.com.

כדי לוודא שילדים/בני נוער והוריהם ייהנו מחופשתם, וכדי לסייע לילדים/בני נוער הזקוקים לסיוע נוסף, מומלץ להורים ליצור קשר עם דלפק הגישה לפני השייט, בכל בקשה הנוגעת לטיפול בצרכים רפואיים מיוחדים במספר טלפוןר 972 3 3741378 או בשליחת הודעת דוא"ל לכתובת accessdesk@ncl.com.

אם ילד/ בן-נוער בכל גיל שהוא אינו מרגיש טוב, עליו לבקר במרכז הרפואי. לפני החזרה לתכנית, עליו לקבל אישור מן הרופא. נא לעיין במדיניות מניעת הכניסה מילדים המתפרסמת מחוץ לכל מתקני תכנית הילדים. עשוי לחול חיוב רגיל של המרכז הרפואי.

 • שלב 1: אזהרה מילולית–בני נוער שיפגינו התנהגות לא נאותה יתבקשו להפסיק באופן מיידי.
 • שלב 2: יידוע ההורים–אם ההתנהגות הבלתי הולמת אינה פוסקת, תימסר הודעה להורים לגבי ההתנהגות הבלתי הולמת ויוסבר להם שאם לא יחול שינוי בהתנהגות, הנער\ה יורחק\תורחק מהתכנית למשך 24 שעות או בכלל, בהתאם לחומרה.
 • שלב 3: הרחקה ל-24 שעות עם התראה להורה\לאונייה–אם ההתנהגות הלא נאותה נמשכת, הם יורחקו ממרכז הנוער ומתכנית הנוער למשך 24 שעות. התראה תישלח להורים ולצוות האבטחה של האונייה.

עזיבה מיידית: כל בני נוער שיפגינו התנהגות אלימה, ונדליזם או שימוש בסמים או אלכוהול בעת השתתפות בתכנית בני הנוער או בעת שימוש במרכז בני הנוער יורחקו באופן מיידי למשך כל השייט. התראה תישלח להורים ולצוות האבטחה של האונייה.

במקרה הבלתי סביר של מצב חירום, אם בני נוער נמצאים ב-Entourage, מדריך הנוער יכוון את בני הנוער לנקודות האיסוף שלהם. אעם זאת, בני הנוער אחראים אישית להתקדם אל נקודות האיסוף שלהם. על ההורים לוודא שבני הנוער מכירים את המספר או האות של מיקום נקודת האיסוף שלהם. ניתן למצוא מידע זה על כרטיס המפתח של האורחים ועל אחורי דלת החדר.

מבחינת הבטיחות הכוללת, הורים אחראים על ילדיהם בכל עת, גם כאשר הם אינם נמצאים איתם.

 • שלב 1: אזהרה: מלווה הפעוטון פונה לילד ומוסבר לו\לה שהתנהגותו\ה אינה מקובלת ושיש לשפרה באופן מידי.
 • שלב 2: אזהרה שנייה: אם ההתנהגות ממשיכה, מלווה הפעוטון פונה לילד ומסביר לו\לה שהתנהגותו\ה אינה מקובלת ושיש לשפרה באופן מידי.
 • שלב 3: זמן למחשבה: אם הילד ממשיך לא לציית למלווה הפעוטון, ינתן לו פסק זמן למחשבה, וההורים ייודעו על כך בעת האיסוף.
 • שלב 4: השעיה: אם פסק הזמן לא יועיל להפסקת ההתנהגות הלא נאותה, ההורים יאותרו והילד\ה יורחק\תורחק מהתכנית למשך 24 שעות. לאחר 24 הילד מוזמן לחזור לתכנית.
 • שלב 5 5: הרחקה: לאחר שמותר לילד\ה לחזור לתכנית אחרי ההרחקה הראשונית, אם ההתנהגות הבלתי הולמת ממשיכה, לא יותר לילד\ה להמשיך להשתתף התכנית.

בהתאם לסוג ההתנהגות, התנהגויות חמורות יותר עלולות להצדיק אמצעי משמעת חמורים יותר לפי שיקול דעתם של מתאם/ת פעוטון Guppies או מנהל/ת תכנית הילדים.

 • שלב 1: אזהרה–יועץ הילדים פונה אל הילד\ה ומסביר לו\לה שהתנהגותו\ה אינה מקובלת ושעליו\ה לשפר אותה באופן מיידי.
 • שלב 2: זמן למחשבה–אם הילד ממשיך לא לציית ליועץ הילדים, ינתן לו פסק זמן למחשבה, וההורים ייודעו על כך בעת האיסוף.
 • שלב 3: השעיה–אם פסק הזמן לא יועיל להפסקת ההתנהגות הלא נאותה, ההורים יאותרו והילד יעזוב את התכנית ל-24 שעות. לאחר מכן הילד יוכל לחזור לפעילות אך אם יועץ הילדים יביע הסתייגות כלשהי, ההורה עשויי להידרש להשתתף עם הילד.
 • שלב 4: הרחקה סופית–אם ההתנהגות הלא נאותה תימשך לאחר שהילד\ה יורשה\תורשה לחזור לתכנית לאחר העזיבה הראשונית, הילד\ה לא יורשה\תורשה יותר להשתתף בתכנית. סוגי התנהגות חמורים יותר עלולים לגרום לפעולות משמעת מחמירות יותר כפי שייקבע על ידי המפקח על תכניות הילדים.

תכנית החבורה משלבת בין אזור לבילויים, אזור ריקודים, אזור משחקים ואזור למסיבות. יועצי בני הנוער מתכננים פעילויות ואתגרים מרתקים כדי לגרום לבני הנוער לחזור לפעילויות נוספות. הפעילויות והמשחקים עשויים להתרחש ברחבי האונייה. על ההורים לדעת שהפעילויות מונחות על ידי יועצי בני הנוער. עם זאת, כאשר הפעילויות מתרחשות ברחבי האונייה, קבוצת החבורה עשויה לפעול ללא פיקוח.

למטרות בטיחות כלליות, יש להכין את התיק שמביא עמו הילד. על הילד לנעול נעליים סגורות כשהוא משתתף בפעילויות במגרש הספורט. בנוסף לכך הילדים יוכלו להביא בתיק פריטים שיתאימו לנושאים המשותפים; אך לידיעתכם, תהיה גם פעילות של יצירת פריטים והכנתם לכל נושא עבור הילדים. אנו מתמקדים ביצירתיות, בביטוי עצמי ובהשתתפות פעילה.

גילאי 3 עד 5: נסיכים ונסיכות, שודדי ים, גיבורי על, מסיבת פיג'מות

גילאי 6 עד 9: שודדי ים, גיבורי על, ערב בילוש, הישרדות, מסיבת פיג'מות

גילאי 10 עד 12: ערב בילוש, הישרדות, הוליווד, מסיבות ריקודים

כן, לוחות זמנים מפורטים יהיו זמינים ביום העלייה לאונייה. הם יפרטו את לוח הזמנים של תכנית הפעילות בתינוקייה (תכניות בליווי/ זמן משחק חופשי) ובתינוקייה ללא ליווי (Escape), באקדמיית ספלאש ובחבורה, עבור כל קבוצת גיל.

פעילויות פעוטון Guppies מנוהלות תחת פיקוח של מלווים מוסמכים לתינוקייה, כל פעילויות פעוטון Guppies תחת ליווי (בכל האוניות) מנוהלות בהשגחתו/ה של מתאם/ת הגיל הרך. פעילויות Splash Academy מנוהלות בפיקוחם של יועצי ילדים ופעילויות Entourage מנוהלות תחת פיקוחם של יועצים לבני נוער.

הפעילויות ניתנות לשינוי וגמישות. פעילויות החבורה ישונו (כאשר אפשרי) אם אין השתתפות אחרי 15 הדקות הראשונות של הפעילות המתוכננת.

כן. כיוון שיועצי הילדים של נורוויג'ן קרוז ליין באקדמיית ספלאש לא יוכלו לספק טיפול יחידני או שירותי בייבי-סיטר, הם ייצרו קשר עם ההורים על מנת שאלו יאספו את ילדיהם לאחר 15 דקות של בכי בלתי נפסק. שלבי תהליך הטיפול הם כדלקמן:

 • שלב 1: ניחום הילד
 • שלב 2: ניסיון להכווין את הילד לפעילות אחרת
 • שלב 3: אם הילד עדיין בוכה, צוות היועצים ייצור קשר עם ההורה. אנו מצפים שההורים יאספו את הילד תוך 10 דקות מזמן יצירת הקשר.

צוות הליווי של פעוטון Guppies באוניית Norwegian Escape ייצור קשר עם ההורים על מנת שיאספו את ילדיהם אחרי 10 דקות של בכי בלתי פוסק. שלבי תהליך הטיפול הם כדלקמן:

 • שלב 1: ניחום הילד וניסיון להכווינו לפעילות אחרת
 • שלב 2: בדיקה האם הילד זקוק להחלפת חיתול, רעב, צמא
 • שלב 3: אם הילד עדיין בוכה, צוות היועצים ייצור קשר עם ההורה. אנו מצפים שההורים יאספו את הילד תוך 10 דקות מזמן יצירת הקשר.

על ההורים להיות מודעים לכך שיועצי הילדים של נורוויג'ן קרוז ליין באקדמיית ספלאש בכל אונייה שהיא לא יוכלו לסייע לילדים בחדרי השירותים או האמבטיה. כולל: הורדת או העלאת מכנסיים, רכיסה או פתיחה של כפתורים במכנסיים וסיוע בניגוב. מכשיר איתורית או טלפון נייד יחולקו כדי להתריע על כך שילדך זקוק לסיוע. על כל הורה או לפחות על כל אדם שקיבל אישור לאסוף את הילד הזקוק לסיוע בחדר השירותים או האמבטיה, והמשתמש בשירות ההשארה, בימי ים או נמל להיות זמין ולהישאר על סיפון האונייה כיוון שאיתוריות וטלפונים ניידים אינם פועלים מחוץ לאונייה. בסך 75.00$ דולר ארה"ב עמלה תחוייב בחשבון ההורה באונייה והילד יעזוב את התכנית, אם האנשים שקיבלו אישור לאיסוף יצאו מהאונייה או שלא ניתן יהיה להשיגם.

שירות פעוטון Guppies על בסיס עמלת השארה באוניית Norwegian Escape יקבל ילדים בחיתולים בין גילאי 6 חודשים עד מתחת לגיל 3 שנים. לכל ההורים יינתן טלפון נייד. מלווים מוסמכים בתינוקייה יחליפו חיתולים.

Splash Academy תקבל ילדים בחיתולים הרשאים להשתתף בתכנית ההשארה ללא תשלום נוסף. עם זאת, יועצי הילדים באקדמיית ספלאש בכל אונייה לא יוכלו להחליף חיתולים או תחתונים חד פעמיים. ההורה או האפוטרופוס הראשי מחוייבים לסייע לילדם, ויינתנו להם איתוריות או טלפונים ניידים כדי שיוכלו לקבל התראה כאשר ילדם זקוק לסיוע. על ההורה/האפוטרופוס הראשי לענות לקריאת הביפר תוך 15 דקות.

עבור שני השירותים, פעוטון Guppies או Splash Academy, על כל הורה או לפחות אדם אחד שקיבל אישור איסוף של ילד המשתמש בחיתולים ובשירות השארה, בימי ים או נמל, להיות זמין ולהישאר על סיפון האונייה כיוון שמכשירי איתורית וטלפונים ניידים אינם פועלים מחוץ לאונייה.

בסך 75.00$ דולר ארה"ב עמלה תחול וילד יעזוב את התכנית אם:

1. ההורה לא יענה להודעת הביפר תוך15 דקות.

2. ההורה או האדם שקיבל אישור לאיסוף לא יישאר על האוניה במהלך שירותי יום נמל.

צמידי זיהוי יחולקו לילדים בגילאי 3–12 בעת ההרשמה לתכניות הילדים ויש לענדם במהלך כל השייט. לכל קבוצת גיל יש צמיד בצבע משלה. הצמיד יציג את תחנת הבטיחות של הילד ואת האלרגיות שיש לו (אם ישים). בעיות רפואיות יקודדו באופן פרטי לשימוש פנימי. אנא עיינו בשאלות נפוצות–האם יש עמלות כלשהן שעליהן עליי לדעת?

אוניית Norwegian Escape מציעה תינוקייה על בסיס עמלה לילדים בין גילאי 6 חודשים עד מתחת לגיל 3 שנים. מעבר לכך, נורוויג'ן קרוז ליין אינה מספקת טיפול יחידני או שירותי בייבי-סיטר בכל אונייה שהיא.

בימי נמל, ילדים בגילאי 3–12 משולבים בתכניות מרגע ההגעה לנמל ועד ליציאה מן הנמל או עד השעה6:00אחה"צ/בערב, תלוי מה מתרחש קודם. לידיעתכם, ילדים מתחת לגיל 12 נמצאים תמיד תחת השגחה מתאימה כאשר הם נמצאים ב-Splash Academy.

לעולם אין על הורים להשאיר את ילדיהם ללא השגחה על האונייה בימי נמל.

האדם שקיבל אישור להשאיר/לאסוף את הילד חייב להחזיק ברשותו בכל עת את הפריטים הבאים:

1. מפתח החדר שלו/ה ומפתח החדר של הילד.

2. סיסמה: יש לשתף את הסיסמה עם כל האנשים שברשותם אישור להשאיר ולאסוף את הילד(ים)

3. טלפון נייד, אם ניתן להם

4.פריטים הכרחיים בעת השימוש בתינוקייה באוניית Norwegian Escape: חיתולים, מגבונים, בקבוק, חטיף או משקה שקיבל אישור, בגדים להחלפה, כוס לשתייה עם קש למניעת זליגה. כל הפריטים המתבקשים מגילו של הילד ומצרכיו.

אם אין לאדם מפתח לחדר או סיסמה, הדבר יעכב את תהליך ההשארה או האיסוף לקבוצות הגיל של פעוטון Guppies ושל Splash Academy. בעת האיסוף, הילד לא יעזוב עד שיסופקו המפתחות והמידע הנאותים.

ההורים או האפוטרופוס הראשי (אם הילדים אינם נוסעים עם הוריהם) יוכלו לבחור עד ארבעה אנשים (4) (כולל אותם) כדי להשאיר/לאסוף את ילדיהם מן פעוטון Guppies (Escape) או מאקדמית ספלאש (כל הצי).

האנשים המאושרים להשארה ולאיסוף הילדים הם אותם האנשים. עליהם להיות רשומים בפרופיל הילד בעת ההרשמה ועליהם להיות בני 18 או יותר.

פעוטון Guppies*, Splash Academy Entourage הם אזורים ללא מבוגרים (18+) בין אם התכנית מתקיימת בהם או לא.

הכניסה להורים/אפוטרופוסים/מבוגרים מותרת למתקני פעוטון Guppies, Splash Academy Entourage רק ביום העלייה לאונייה במהלך תהליך ההרשמה.

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים המעוניינים במידע נוסף, מוזמנים ליצור קשר לפני השייט עם דלפק הגישה בשיחת טלפון ללא תשלום לטלפון 972 3 3741378 או במשלוח הודעת דוא"ל לכתובת accessdesk@ncl.com.

*פעוטון Guppies מוצעת רק באוניית Norwegian Escape

אם ילד בן 12 נרשם לאקדמיית ספלאש, מובן שילדים בני 12 זקוקים לתכניות ולתשומת לב מיוחדת; לפיכך, יועצי תכנית הדולפינים מציעים ערבי נושא /משחקים בוגרים יותר וקובעים גם בילוי זמן משותף עם בני הנוער מתכנית Entourage. הם מאפשרים לדולפינים ליהנות מן השהיה בטרקלין, משחקי וידאו, הוקי אוויר, כדורגל שולחן, סרטוני מוזיקה ועוד.

ילדים חייבים להיות בני שלוש (3) לפחות כדי להשתתף באקדמיית ספלאש, בהתאם ליום הולדתם בעת השייט לפי רשומות האונייה. אין חריגים. ילדים מתחת לגיל 3 והוריהם מוזמנים להשתתף בתכנית פעוטון Guppies.

ילדים שיום הולדתם השלישי 3 חל במהלך הקרוז מוזמנים להירשם ולהשתתף באקדמיית ספלאש החל מתאריך יום ההולדת.

ילדים שיחגגו את יום הולדתם השישי (6) שלהם במהלך השייט מוזמנים להירשם ולהשתתף בפעילויות קבוצת הגיל 6-9 החל מערב העלייה לאונייה.

ילדים החוגגים את יום הולדתם העשירי (10) במהלך השייט מוזמנים להירשם ולהשתתף בפעילויות קבוצת הגיל 10-12 החל מערב העלייה לאונייה. אישורי ההשארה והעזיבה* חלים רק על ילדים מעל גיל 10.

ילדים שימלאו להם שלוש-עשרה (13) שנים במהלך השייט מוזמנים להירשם אל ולהשתתף בתכנית Entourage החל מערב העליה לאונייה.

זמן משחק חופשי הם פרקי זמן שתוכננו על ידי מנהל/ת תכניות הילדים במסגרת תכניות Splash Academy, המאפשרים לחברים ולאחים לשחק ביחד. אנו אמנם מפרסמים שילדים בגילאי 3–12 יכולים לשחק ביחד, אך מנהל/ת תכנית הילדים שומר/ת לעצמו/ה את הזכות להפריד בין ילדים בגילאי 3 ו- 4 למען בטיחות הקבוצה כולה. אנא פנו למנהל/ת תכנית הילדים בכל שאלה שתצוץ. זמן המשחק החופשי עשוי להשתנות באוניות ובמסלולים שונים.

הילדים נרשמים ומשובצים לקבוצת גיל נאותה בהתאם לתאריך הלידה שלהם בעת השייט, כדי להתאים את איכות התכנית לגילאיהם. בשעות מסוימות במהלך התכנית, הנקראות זמן משחק חופשי, חברים ואחים יכולים לשחק יחד. בשעות שאינן זמן משחק חופשי, הילדים יחזרו לקבוצות הגיל הנאותות שלהם כדי להמשיך בתכנית הקבוצה. לא יהיו חריגות או מעברים בין קבוצות הגיל השונות. למידע על זמני המשחק החופשי והפעילויות במהלכן, אנא עיינו בתכנית הפעילות של Splash Academy.

איננו ממליצים לילד להביא עמו פריטים אלקטרוניים או אישיים לאקדמיית ספלאש. אם ילד בוחר להביא עמו פריט, הפריט נמצא באחריותו המלאה של הילד במקרה של אבדן או נזק. בנוסף לכך, במהלך התכנית, יש להשתמש במכשיר באופן מוגבל כדי לא להסיח את דעתם של ילדים אחרים מן התכנית. אנו גם שומרים לעצמנו את הזכות להחרים את הפריט במטרה לשלוט בתוכן המשותף באמצעותו שעלול לא להתאים לכל הגילאים.

באופן כללי, קיימות מעט מאוד עמלות בתכניות הילדים.

 • דמי הדפסת צמיד חדש: 5.00$ דולר ארה"ב
 • עמלת טלפון נייד/איתורית: 150.00$ דולר ארה"ב עבור נזק והחלפה.
 • עמלה ב-Splash Academy ובפעוטון Guppies להחלפת חיתולים: 75.00$ דולר ארה"ב ויציאה מן התכנית
 • עמלת איסוף מאוחר מ-Splash Academy: 1.00$ דולר ארה"ב לכל דקה, החל מדקה 16 וניתן להוציא את הילד מן התכנית בשל בעיות חוזרות ונשנות של איסוף מאוחר.
 • דמי איסוף מאוחר מפעוטון Guppies: 1.00$ דולר ארה"ב לכל דקה, החל מדקה 11 וניתן להוציא את הילד מן התכנית בשל בעיות חוזרות ונשנות של איסוף מאוחר.

הורים יכולים להתיר לילדיהם בגילאי 10–12 לעזוב את Splash Academy לאחר שהשתתפו בפעילות במשך שעתיים.

ממולץ להורים להגיע עם ילדיהם בפעם הראשונה על מנת לאפשר לצוות הנוער לפגוש אתכם. על מנת שהם יוכלו לבצע כניסה ויציאה מהתכנית בעצמם, על בני 10-12 להביא את כרטיס המפתח שלהם ולדעת את מיקום הוריהם.

האישור מסתיים מדי אחה"צ/ערב בשעה 10:30 . לפיכך, בשעה 10:30אחה"צ/בערב., ילדים בגילאי 10 -12 יעזבו את Splash Academy, אלא אם ההורים רשמו את ילדם לאזור הכיף הלילי.

אם אין ברצונו של הילד להישאר במשך שעתיים באקדמיית ספלאש, ההורה או אפוטרופוס מאושר אחר יוכלו לאסוף את ילדם בכל עת.

אנא עיינו בשאלות נפוצות בכל הנוגע למידע על אנשים בעלי אישור לאסוף את ילדכם.

אישור העזיבה אינו חל על ימי נמל.

מומלץ להורים לא לתת לילדיהם אישור אם הם אינם רוצים שילדיהם בגילאי י10–12 יישארו ללא השגחה או אם יש לילד צרכים מיוחדים בינוניים עד חמורים. למען בטיחותם, מומלץ גם לקבוע נקודת מפגש לילדים בגילאי 10–12 שקיבלו אישור יציאה כך שתדעו היכן הם נמצאים כאשר הם אינם משתתפים בתכנית.

יום העלייה לאונייה בצי נורוויג'ן
8:00 p.m. - 10:30 p.m.

ימי נמל
זמן הגעה לנמל- 10:30 אחה"צ/בערב.

ימים בים
9:00 a.m. - 12:00 p.m./2:00 p.m. - 5:00 p.m./7:00 p.m. - 10:30 p.m.

אזור כיף לילי
10:30 אחה"צ/בערב.–1:30 בבוקר. מדי לילה

המרכז נסגר בשעה 12:00 אחה"צ. ו-בשעה 5:00 אחה"צ. יש לאסוף את הילדים בשעות אלה. ייתכן שיחולו עמלות איסוף מאוחר.

אנא עיינו בשאלות נפוצות–האם יש עמלות כלשהן שעליהן עליי לדעת?

תכניות Splash Academy ו-Entourage הן ללא תשלום נוסף, אך קיימת עמלת ארוחה לימי נמל בסך 6.00$ דולר ארה"ב לכל ילד ולכל ארוחה, החלה על הפיקוח על הילדים בעת שעות הארוחות. ארוחות לימי נמל עשויות לכלול שילוב של ארוחת בוקר, צהריים ו/או ערב, בהתאם לזמן הגעתה של האונייה לנמל. נא לבדוק את תכנית הפעילות בעת השייט לקבלת מידע על פרקי הזמן של ארוחות הנמל.

אזור כיף לילי, הוא שירות שמירה על קבוצת ילדים על בסיס עמלה עבור ילדים בגילאי 3–12. אזור הכיף הלילי מנוהל על ידי צוות הילדים במסגרת Splash Academy. תכניות הלילה ממשיכות את הנושא של תכניות היום.

שעות פעילות
מדי לילה: 10:30 אחה"צ/בערב.–1:30 בבוקר.

עמלות
$24.00 דולר ארה"ב בכל פעם עבור הילד הראשון, 20.00$ דולר ארה"ב בכל פעם עבור הילד השני. החיובים ייגבו מחשבונות האורחים על הסיפון.

ההורים מתבקשים להירשם מראש. עמלת הלילה תחויב בחשבונכם באונייה. אישור עזיבה מההורים עבור ילדים בגילאים בין 10–12 לא חל על אזור הכיף הלילי. אם הילדים לא נרשמו או הושארו עד שעה 11:30 אחה"צ/ בערב., מרכז הילדים יסגור את שעריו לאותו הערב..

אנא עיינו בשאלות הנפוצות–האם יש עמלות כלשהן שעליהן עלי לדעת?

בכל האוניות, הרשמה חד פעמית תבוצע על ידי הורה או אפוטרופוס (אם הילד אינו נוסע עם הורה) עבור כל ילד\נער בין הגילאים 17–3. הילדים/ בני הנוער יוכלו להשתתף בתדירות שבה יבחרו. נורוויג'ן מבקשת להודיע כל צוות תוכניות הילדים, אם ילדיכם סובלים מאלרגיות או משתמשים בתרופות, בציון מידע זה על טופס ההרשמה.

על סיפון Norwegian Escape, כל הורה הרוצה להשתמש בפעוטון Guppies צריך לבצע הרשמה חד-פעמית עבור ילדים בגיל 6 חודשים–מתחת לגיל 3 שנים יחד עם הזמנת מקום עבור משבצת הזמן הרצויה. אנא הקפידו לרשום את ילדכם ולהזמין את משבצת הזמן הרצויה אצל אחראי הפעוטון עם העלייה לסיפון.

לקבלת מידע נוסף, אנא עיינו בשאלות הנפוצות על פעוטון Guppies.

פעוטון Guppies
פעוטון Guppies: 6 חודשים ועד גיל 3 (רק באוניית Norwegian Escape)

Splash Academy
צבים: גילאי 3*–5 כלבי ים: גילאי 6–9 דולפינים: גילאי 10**–12 (גילאי 6–12 מחוץ לעונה)

Entourage
Entourage: גילאי 13*–17

*הגיל המינימלי לאקדמיית ספלאש הוא 3 שנים בעת השייט, בהתאם לתאריך הלידה של הילדים ולפי תעודת הלידה שלהם או הדרכון, כפי שנרשם באונייה.

**נא לעיין בשאלות הנפוצות: מה עלי לדעת על אישור ההורים לגילאי 10-12?

תכניות לילדים הן מקבץ תכניות לילדים מגילאי 6 חודשים עד 17 שנים הכוללות:

תכניות לתינוקייהrams התכנית לתינוקייה מציעה להורים הזדמנויות רבות לאינטראקציה עם הילדים/התינוקות/הפעוטות שלהם ולקדם צמיחה והתפתחות של ילדים/ תינוקות/פעוטות מגיל 6 חודשים–3 שנים. אנא פנו לתכנית הפעילות של פעוטון Guppies לקבלת פרטים על מקומות, תאריכים ושעות. לוח הזמנים משתנה מאונייה לאונייה ולפי מסלול הנסיעה. התכניות הן:

1. משחק חופשי בתינוקייה: אזור המיועד למשחקי הורים וילדים, שבו הם יוכלו לשחק ביחד במגוון של צעצועים, כדורים, משחק אינטראקטיביים וקוביות. התוכנית מוצעת בכל צי האוניות ואינה מיועדת להשארת הילדים במקום בידי ההורים.

2. תוכניות מונחות בתינוקייה: תוכניות בהנחיית מנחה לגיל הרך (או בהנחיית המלווה בתינוקייה באוניית Norwegian Escape) להורים ותינוקות. התוכנית מוצעת בכל צי האוניות ואינה מיועדת להשארת הילדים במקום בידי ההורים.

3. פעוטון Guppies: רק ב-Norwegian Escape, פעוטון Guppies הוא פעוטון בתשלום לילדים מגיל 6 חודשים ועד גיל 3. פעוטון Guppies דורשת הרשמה על סיפון האונייה לכל ילד וההזמנות יהיו זמינות לפי פרקי זמן במהלך השייט. התכניות נוצרו והן מיושמות על ידי מנחי תינוקייה המוסמכים לטיפול בתינוקות ובילדים.הן מציעות לילדים/ תינוקות ופעוטות מבחר גדול של צעצועים ופעילויות מרתקות, חושיות והתפתחותיות לפי נושא יומי.

Splash Academy היא תכנית השארת ילדים בגילאי 3–12 (צבים, כלבי ים, דולפינים) המציעה לוח פעילויות פעיל ואינטראקטיבי על פי נושא.

'Entourage'היא תכנית בילויים לבני נוער בגילאי 13 -17–נא לעיין בשאלות הנפוצות לתכנית 'Entourage'. מה מציעה התכנית 'Entourage' לבני נוער בגילאי 13 -17?

מומלץ להורים לרשום את ילדיהם ובני הנוער שלהם לתכניות פעוטון Guppies, Splash Academy Entourage מייד עם עלייתם על האונייה. כל יועצי הילדים על האונייה זמינים לסיוע בנושא. יש להזמין מראש מקום בתינוקייה, בכדי לשמור לעצמכם פרקי זמן במהלך השייט.